Sedm technologických trendů, které ovlivní ICT v příštích letech (Cisco)

Prognóza společnosti Cisco očekává v nejbližších letech nástup umělé inteligence v řadě odvětví včetně virtuálních asistentů, chytrých sítí nebo autonomních zařízení, ale také nové formy kybernetických útoků či rostoucí význam blockchainu.

Sedm technologických trendů, které ovlivní ICT v příštích letech (Cisco)Společnost Cisco zveřejnila novou prognózu shrnující významné technologické trendy, které ovlivní podobu odvětví ICT v období následujících deseti let a přinesou inovace a nové možnosti, ale také nové problémy a výzvy.

Samotný rok 2017 přinesl podle výrobce řadu zajímavých změn a následující období zřejmě nezůstanou pozadu. Očekávat můžeme nové typy kybernetických útoků, nástup umělé inteligence či zcela nový přístup k budování internetových sítí.

Rok 2017 byl opět ve znamení inovací a dnes je především na organizacích, jak se k nim postaví a zda dokážou využít přínosy digitalizace. Speciálně v kontextu České republiky bude hodně záležet na schopnostech veřejné správy,“ uvedl Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR.

Chytré sítě se přizpůsobí svému účelu

Cisco uvádí, že vlivem postupující digitalizace nebyly sítě nikdy pod takovým tlakem jako v současné době. Díky uvedení sítí, které se automaticky přizpůsobí svému účelu, vstupuje podle Ciska celé odvětví do nové éry, přičemž jde o více než o pouhou novou technologii.

Nový přístup podle Ciska spojuje nejnovější inovace jako SDN, virtualizaci, strojové učení či inovace na poli bezpečnosti. Tyto sítě spojují připojená zařízení do jednoho celku a nemusí být ručně nastavovány. Správce síti pouze určí její záměr a ona se sama přizpůsobí.

Současně poskytuje síť zpětná data v reálném čase a využívá je k optimalizaci svého provozu. Jde o intuitivní systém, který předvídá akce, detekuje a řeší anomálie, zastavuje bezpečnostní útoky a neustále se vyvíjí a učí.

Podobné technologie podle Ciska zároveň ovlivňují i náplň práce IT specialistů, kteří se již nebudou muset věnovat rutinním činnostem při správě sítě. Díky tomu budou mít více času na důležitější úlohy, například naplňování celkové strategie.

Objeví se nové typy kyberútoků

Globální ransomwarové útoky WannaCry a Nyetya podle Ciska demonstrovaly možnosti šíření a destruktivní schopnosti moderních hrozeb. Cisco však předpovídá nový, mnohem ničivější typ kybernetických útoků jménem DeOS (Destruction of Services).

Tento útok napadené organizaci jednoduše smaže data, která už nebude možné obnovit. V roce 2018 bude také mnohem jednodušší objednat si útok vyděračským softwarem díky modelu „ransomware jako služba“, který nabývá na popularitě.

I ostatní metody útoků, jako DDoS, spam či adware budou podle Ciska stále velmi často zneužívané. Organizace ale budou čelit ještě větší hrozbě v podobě útoků využívajících podvržené firemní e-maily (tzv. business email compromise) za pomoci sociálního inženýrství.

Hackeři, kteří tyto útoky využívají, mají jeden cíl – zmást finanční oddělení a donutit osobu zodpovědnou za finanční transakce zaslat jim své peníze, například pod záminkou proplacení falešné faktury.

K pokroku však má dojít i na druhé straně. Automatizace, strojové učení a umělá inteligence budou stále častěji chránit organizace a jejich data. Klíčovým rozdílem se stane čas, za který je útok odhalen a následná minimalizace škod.

Virtuální asistent aneb nový kolega

Cisco očekává, že umělá inteligence a strojové učení změní v příštích deseti letech také podobu obchodních schůzek. Virtuální asistenti mají například brzy zvládnout základní mechanismy pro nastavení nového meetingu.

Tím to však neskončí. Virtuální asistenti se podle Ciska postupně se naučí rozumět mluvenému slovu, vyvodit kontext z obsahu komunikace, pochopit složitější témata a rozeslat zápis z jednání správným lidem.

V dalších letech už budou virtuální asistenti automaticky připravovat podklady (například tabulky či grafy) ještě před samotnou schůzkou. A v roce 2027 pak již bude virtuální asistent umět doporučovat manažerům vhodné složení pracovních týmů.

Autonomní zařízení v rámci internetu věcí

Jakkoliv bude zapotřebí vyřešit ještě mnoho otázek ohledně jejich nasazení, autonomní vozidla, stejně jako podobná zařízení v podobě robotů či dronů, mají velký potenciál díky rozvoji umělé inteligence a konceptu fog computingu.

Autonomní roboti budou podle Ciska v následujících letech využívat schopnosti strojového učení, postupně zvládnout provádět vlastní údržbu a promění mnoho oblastí, například těžařství či svoz odpadů.

Autonomní vozidla budou podle Ciska nejprve nasazena na letištích a až poté v běžném provozu. Drony se dnes využívají především v komerční sféře, ale díky umělé inteligenci mohou v budoucnosti například vytvářet detailní mapy těžko dostupných terénů.

Blockchain zamíří do internetu věcí

Bitcoin je pravděpodobně nejznámější aplikací, která dnes využívá technologie blockchainu, nicméně tento koncept má podle Ciska v dohledné době překročit rámec kryptoměn a prosadit se i v dalších oblastech.

Pilotní projekty se objevují v každém odvětví – od autonomních vozidel, přes těžařství až po zdravotnictví. Například energetická společnost může díky blockchainu spravovat interakce mezi solárními panely a rozvodnou sítí.

Výrobci automobilů zase uvažují o technologii pro autentizaci interakcí mezi propojenými vozidly. Cisco však dodává, že plné využití možností blockchainu umožní až standardizace a interoperabilita napříč odvětvími.

Naprostá většina dat bude pocházet z cloudu

Podle odhadů Ciska bude v roce 2021 pocházet 95 % dat v datových centrech z cloudových služeb. Využívané přitom budou veřejné i privátní cloudy. Správa prostředí hybridních cloudů může být ale komplexní a nákladná.

Podle Ciska stále existují velké rozdíly mezi veřejnými a privátními cloudy a navíc je velmi náročné vytvořit aplikace, které se mohou mezi jednotlivými prostředími přesunovat. Vývojáři například chtějí mít možnost vyvíjet ve veřejném cloudu, ale aplikaci nasadit v soukromém.

Cisco uvádí, že každý sice ví, že potřebuje hybridní prostředí, avšak inženýrské týmy napříč odvětvím budou napřed muset začít spolupracovat, aby vyvinuly nové řešení.

Od mraků k mlze

Důležitou roli bude také hrát cloud a fog computing, který ve spojení s internetem věcí, 5G sítěmi a umělou inteligencí umožní rychle zpracovávat nesmírné množství dat. U tradičního modelu probíhá analytika v cloudu, nicméně díky fog computingu ji lze rozšířit i na okraj sítě.

Fog computing tak bude podle Ciska v příštích letech hrát klíčovou roli tam, kde je nutná minimální latence a okamžitá reakce. Analytické procesy totiž díky němu budou moci probíhat přímo na místech, kde dochází ke generování dat.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: @ Laurent - Fotolia.com

Komentáře