Salesforce: Podle marketérů je čím dál obtížnější splnit očekávání zákazníků

Hlavní prioritou marketérů jsou podle nové studie Salesforcu inovace, zatímco za největší výzvu považují interakci se zákazníky v reálném čase.

Salesforce: Podle marketérů je čím dál obtížnější splnit očekávání zákazníkůSpolečnost Salesforce zveřejnila sedmé vydání studie o stavu marketingu s názvem State of Marketing. Z ní vyplynulo, že navzdory nebývalým změnám a výzvám v nedávné minulosti zůstávají marketéři ohledně budoucnosti svých organizací optimističtí.

Dvě třetiny (66 %) marketérů podle průzkumu očekává, že v příštích 12 až 18 měsících poroste jejich organizacím obrat, a 77 % tvrdí, že jejich práce přináší větší hodnotu než před rokem.

Salesforce upozorňuje, že i tak se objevují problémy: 72 % marketérů souhlasí s tím, že je dnes více než před rokem obtížnější splnit očekávání zákazníků. Aby se nové situaci přizpůsobili, opírají se marketéři o digitální transformaci, kterou zahájili již před pandemií.

V průzkumu 90 % dotazovaných marketérů uvádí, že pandemie změnila jejich strategii pro interakci se zákazníky prostřednictvím digitálních kanálů a 89 % uvádí, že změnila jejich mix marketingových kanálů.

Jen za o něco déle než jeden rok se marketéři po celém světě vypořádali se změnami v chování zákazníků, ke kterým obvykle dochází v průběhu několika let,“ uvádí ke studii Michal Mravináč, regional sales manager společnosti Salesforce.

Marketéři preferují digitál

Z průzkumu dále vyplynulo, že s přechodem zákazníků do digitálního prostředí roste i význam marketingu. Z marketingových kanálů se během pandemie nejvíce zvýšila hodnota videa.

Distribuovaní zaměstnanci, kteří již nejsou vázáni na kanceláře, přehodnocují způsoby, jakými komunikují nejen se zákazníky, ale i mezi sebou navzájem. Až 82 % marketingových organizací přijímá nové zásady týkající se práce na dálku.

Salesforce rovněž upozorňuje, že s přibývajícími zdroji je správa dat stále složitější. Marketéři očekávají, že v letech 2021 až 2022 vzroste počet datových zdrojů, které používali v roce 2020 v B2C marketingu na dvojnásobek, a v B2B marketingu o 50 %.

Jak se jejich práce stává strategicky důležitější a pro celý podnik cennější, marketéři přehodnocují, jak vypadá úspěch. Více než dvě třetiny (70 %) ředitelů marketingu srovnává svoje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) se generálními řediteli firem.

Zdroj: Salesforce
Úvodní foto: Sikov @ Fotolia.com

Komentáře