Řada českých škol plánuje v roce 2016 zavést bezdrátové připojení (Cisco)

Průzkum mezi učiteli a řediteli českých škol ukázal, že většina českých škol již má zavedenu bezdrátovou síť. Z těch, které ji ještě nemají, se 16 % chystá spustit WiFi síť ještě letos a podobný podíl to plánuje později. Respondenti se nejvíce bojí nedostatečného zabezpečení.

Řada českých škol plánuje v roce 2016 zavést bezdrátové připojení (Cisco)Společnost Cisco se jako partner Microsoftu zúčastnila akce Roadshow pro školy a využila této příležitosti k uspořádání průzkumu, ve kterém se ptala na rozšíření bezdrátového připojení ve školách. Výsledky nereprezentativního výzkumu mezi téměř pěti stovkami učitelů z celé České republiky naznačují, že wi-fi připojení začíná být pro školy samozřejmostí.

Svým žákům ho dnes nabízí již více než 56 % škol. Ze škol, které Wi-Fi zatím neprovozují, má dalších 16 % v plánu toto připojení zavést během následujícího roku, necelá pětina s tím pak počítá v delším časovém horizontu. Jen 17 % škol o zavedení Wi-Fi pro žáky vůbec neuvažuje.

Jako největší výzvu v souvislosti s nabídkou Wi-Fi pro žáky vnímá většina učitelů zabezpečení sítě před zneužitím. Naopak 15 % učitelů v bezdrátové síti žádné riziko pro školu či žáky nevidí.

Možná překvapivě se pouhá 2 % učitelů obávají zneužití připojení ke kyberšikaně, 6 % pak možné nelegální činnosti studentů. Více než pětina respondentů se obává možného zpřístupnění nevhodného obsahu žákům.

Informační technologie jsou dnes mnohdy uzavřeny ve specializovaných učebnách. My přitom potřebujeme dostat IT do každé třídy a do každého předmětu, protože to pro žáky a studenty znamená rychlejší přístup k informacím, možnost konfrontovat různé názory a vytvářet si kritický pohled na probíranou látku. Toho se ve školách běžně nedostává,“ uvedl Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR.

Graf 1 - Plány škol zavést bezdrátové připojení

Graf - Plány zavést Wi-Fi ve škole

Zdroj: Cisco

Graf 2 - Rizika spojená s bezdrátovým připojením ve škole

Graf - Rizika bezdrátového připojení ve školách

Zdroj: Cisco


Výzkum proběhl mezi 432 učiteli a řediteli škol během Roadshow pro školy v říjnu 2015.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: © Syda Productions - Fotolia.com

Komentáře