Proficio: Firmy plánují po pandemii investovat do zákazníků i PPC reklamy

Společnosti svůj marketingový plán během pandemie buď nezměnily, (48 %) nebo marketing a reklamu dokonce upozadily (30 %). Tři čtvrtiny respondentů nicméně uvedly, že se plánují více věnovat zákaznické péči a podpoře.

Proficio: Firmy plánují po pandemii investovat do zákazníků i PPC reklamySpolečnost Proficio ve spolupráci se agenturou STEM/MARK zjišťovala, jak se českých firem a jejich zákazníků dotkla pandemie z marketingového hlediska.

Průzkum odhalil, že covid-19 firmy investovat do marketingu razantně nepřiměl, 48 % v průzkumu uvedlo, že finance určené pro tento účel nezvýšily a 30 % částky alokované na marketing dokonce snížilo.

Celkem 58 % dotazovaných společností investovalo maximálně 10 % ze svého celkového loňského rozpočtu do zvyšování povědomí o značce – brandové reklamy. U 85 % se jejich celkové investice do reklamy pohybovaly pod částkou 1 milionu.

Více než polovina (55 %) navíc nespolupracovala a nespolupracuje se strategickou agenturou ani dodavateli konkrétních specializací. Celkem 70 % společností navíc dodalo, ani v tomto roce investovat do reklamy neplánují.

Zákaznická péče jako odměna za loajalitu

Ty, které však budoucí financování zvažují, se nejvíce zaměří na PPC (76,7 %), RTB (23,3 %) či reklamu v tiskovinách (20 %). Co se však týče firem, jež podnikají v sektoru služeb, a změny plánují, žádná z nich neuvedla, že by v roce 2021 chtěla více investovat do PPC.

Jeden ze segmentů, jehož důležitost pandemie znatelně vyzdvihla, byl podle Proficia ten zákaznický. Z průzkumu vyplývá, že 76 % oslovených firem se nově bude více soustředit na péči o zákazníky (Zákaznická péče a podpora) a 59 % i na zákaznickou zkušenost (UX a CX).

Do této doby měly definovaný segment a persony zákazníků více než 3/4 respondentů, a to 78 %. Jejich spokojenost však poté pravidelně měřilo jen něco málo přes polovinu firem (56 %).

Nepřekvapilo nás, že se firmy po zkušenostech týkajících se pandemie rozhodly nadále více investovat do aktivit přímo spojených se svými zákazníky, jako právě do zákaznické péče. V krizi byli totiž právě loajální zákazníci firmám oporou,” dodává Petr Halík, CEO společnosti Proficio.

V návaznosti na pandemii se rozhodlo inovovat poměrně vyrovnané procento společností (44 %). Z nich k inovacím nejvíce inklinovaly obchody (47,5 %) a nejméně poté služby (36,4 %). Expanzi na zahraniční trhy však souborně firmy dle průzkumu neplánují (86 %).

Zdroj: Proficio
Úvodní foto: © varijanta - Fotolia.com

Komentáře