Poskytovatelé tiskových služeb potřebují změnit přístup (Canon)

Studie Insight Report 2014 společnosti Canon odhalila silnou potřebu poskytovatelů tiskových služeb změnit způsob svého podnikání, aby uspěli v boji s virtuálními médii. Například tím, že je zahrnou do své nabídky.

Poskytovatelé tiskových služeb potřebují změnit přístup (Canon)Společnost Canon zveřejnila zprávu Insight Report 2014, která přináší výsledky nezávislého průzkumu, jenž zkoumal trendy i příležitosti v oblasti tisku. Celkové výsledky podle Canonu ukazují, že i přes mírný pokles zájmu v posledních dvou letech je na trhu zdravá poptávka po tisku jako komunikačním médiu.

Ve svých kampaních využívá tisk 62 % odběratelů tisku a tiskových materiálů. Čtyři z pěti poskytovatelů tiskových služeb však uznávají, že aby dokázali naplnit budoucí potřeby svých zákazníků, musí změnit svůj přístup. Oproti první zprávě Insight Report 2008 jde o 8% nárůst.

Zdůrazněte význam, jinak utečou

Cílem nezávislého průzkumu bylo srovnání názorů poskytovatelů tiskových služeb s názory odběratelů tisku a tiskových materiálů a zjištění změn v jejich postojích a trendech od posledního vydání Insight Reportu. Na základě analýzy reakcí těchto skupin respondentů vznikla doporučení, která mají podnikatelům v oblasti tisku pomoci zlepšit jejich služby.

Zpráva uvádí, že pro zákazníky je tisk i nadále významnou součástí kampaní, a to díky vysoké kvalitě a schopnosti oslovit náročnější „off-line“ publikum. Důležitá je i možnost odlišení tisku od zpráv šířených pomocí digitální komunikace.

S ohledem na očekávaný růst digitální produkce a významu on-line médií, navíc v situaci, kdy 38 % odběratelů předpokládá pokles v poptávce tisku, však musí poskytovatelé tiskových služeb i nadále zdůrazňovat hodnotu tiskových výstupů. Jen tak mohou podle Canonu zabránit přechodu zákazníků k virtuálním alternativám, které respondenti vnímají jako lépe měřitelné a více sledovatelné.

Téměř polovina zákazníků nemá dostatek informací

Odběratelé tisku jsou sice se svými dodavateli tisku obecně spokojení (84 % respondentů uvádí, že dodavatelé naplňují jejich komunikační požadavky), stále zde však má být prostor pro větší zapojení zákazníků a pro následné rozšíření obchodních příležitostí.

Pouze 56 % odběratelů tisku má pocit, že má od svých dodavatelů dostatek informací o nových možnostech, které tiskové technologie nabízejí. Zbývajících 44 % uvádí, že je jejich dodavatelé neinformují dostatečně.

Povědomí o možnostech digitálního tisku se stále zvyšuje, stejně jako objem digitálního tisku samotného. Zvyšuje se také využívání služeb, které s digitální technologií souvisí. Růst pokračuje také v případě malonákladového tisku, tisku na vyžádání i tisku z webu. Za rozvoj zájmu o nové technologie stojí částečně také požadavek odběratelů na úsporu nákladů a zrychlení produkce.

Jen pětina poskytovatelů nabízí vícekanálový marketing

Největší nárůst zaznamenal od poslední zprávy Insight Report tisk z webu (web-to-print), a to o celých 50 % od roku 2012. Tisk z webu tak podle Canonu představuje pro poskytovatele tiskových služeb dobrou podnikatelskou příležitost. I v této oblasti však přetrvávají problémy s informovaností – studie ukázala, že 39 % zákazníků nemá o dostupnosti služeb pro tisk z webu žádné informace.

Obdobnou příležitostí je také rozšíření nabídky služeb do oblasti netištěných médií, která může doplnit komunikaci využívajících tiskových výstupů. V současné době komunikuje 68 % odběratelů tisku se svými zákazníky prostřednictvím různých druhů kanálů. To představuje 10% nárůst za uplynulé dva roky.

Tiskové výstupy jsou součástí 94 % kampaní a představují základ, který mohou firmy doplnit o virtuální média. Pouze 20 % poskytovatelů tiskových služeb však nabízí koordinaci kampaní, do kterých je zapojeno více kanálů marketingové komunikace. Tato nízká hodnota ukazuje rozpor mezi tím, v čem potřebují odběratelé s multikanálovými kampaněmi pomoci, a tím, co jim poskytovatelé tiskových služeb aktuálně nabízí.

Canon jako jedno z nejdůležitějších zjištění uvádí, že ačkoliv 80 % komerčních tiskáren a centrálních reprografických oddělení uznává nutnost změny způsobu, jakým fungují, většině z nich stále chybí odpovídající plány budoucího rozvoje.

Pouze 48 % komerčních tiskáren a 32 % centrálních reprografických oddělení (CRD) má zpracované marketingové nebo podnikatelské plány. Tam, kde tyto plány existují, jsou potom pravidelně aktualizovány pouze v polovině případů.


Průzkum proběhl formou 552 telefonických rozhovorů s pracovníky s rozhodovacími pravomocemi. Z toho bylo 275 rozhovorů s komerčními tiskárnami a centrálními reprografickými odděleními a 277 rozhovorů proběhlo s různě velkými odběrateli tisku a tiskových materiálů. Telefonická šetření proběhla ve 25 zemích regionu EMEA.

Zdroj: Canon
Úvodní foto: © pab_map - Fotolia.com

Komentáře