Podniky už neberou cloud jen jako způsob, jak ušetřit, ale i jak více vydělat (Cisco)

Studie, kterou si nechala vypracovat společnost Cisco, ukazuje, že mírná většina podniků očekává, že jim cloudové služby pomohou zvýšit výnosy. Málo firem má však zpracovanou cloudovou strategii.

Podniky už neberou cloud jen jako způsob, jak ušetřit, ale i jak více vydělat (Cisco)Společnost Cisco zveřejnila výsledky studie Jak nezůstat pozadu: obchodní výhody širšího nasazení cloudu, kterou si nechala vypracovat u analytické společnosti IDC. Studie ukázala, že podniky se u cloudu již nezaměřují pouze na úspory a snižování nákladů, ale spatřují v něm platformu, která podpoří inovace, růst a změnu zavedených obchodních modelů.

Celkem 53 % dotázaných firem očekává, že jim cloud během příštích dvou let pomůže zvýšit výnosy. Pro řadu z nich může být ale problém toho dosáhnout, protože pouhé procento má optimalizovanou cloudovou strategii, zatímco 32 % nemá cloudovou strategii žádnou. Nicméně, 44 % firem chce v příštích dvou letech začít používat technologie založené na privátním cloudu.

Cloudová aplikace zvýší výnosy o 1,6 milionu dolarů 

Mezi nejpokročilejší uživatele cloudu patří podle studie průmyslové podniky (33 % z nich používá cloudové technologie), IT (30 %), finance (29 %) a zdravotnictví (28 %). Na opačném konci žebříčku stojí veřejná správa a školství (22 %) a obchod (20 %).

Studie také vyčíslila ekonomické přínosy, ze kterých se těší firmy na nejpokročilejší úrovni využití cloudu. Na každé aplikaci nasazené ve veřejném nebo soukromém cloudu mají firmy ročně vydělávat v průměru 1,6 milionu dolarů a ušetřit náklady ve výši 1,2 milionu dolarů.

Ke zvýšení tržeb přispívají zejména nové tržní příležitosti, které cloudové technologie přináší, ať již jde o prodej nových produktů a služeb, získání nových zákazníků nebo vstup na nové trhy.

Snížení provozních nákladů spojené s cloudem je podle studie důsledkem toho, že podniky využívají flexibilnější, spolehlivější a výkonnější výpočetní prostředí. Privátní cloud navíc umožňuje lepší využití zdrojů, přizpůsobení aktuálním potřebám a kratší dobu reakce na požadavky, avšak zároveň lepší kontrolu a vyšší bezpečnost vyhrazených zdrojů.

Studie uvádí celkem pět úrovní pokročilosti práce s cloudem: ad hoc, příležitostnou, opakovatelnou, řízenou a optimalizovanou. Firmy, které přejdou od základní úrovně na nejvyšší podle studie získají výrazné výhody, mimo jiné:

Graf - Míra rozšíření cloudu v podnicích

Zdroj: Cisco


Studie byla vypracována na vzorku vedoucích pracovníků zodpovědných za rozhodování o investicích do IT ve 3 400 firmách v 17 zemích. Celou studii najdete zde.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře