Podnikovými prioritami letos budou digitální transformace, cloud a inovace (Red Hat)

Průzkum společnosti Red Hat ukázal priority a obavy, které mají podniky spojené s rokem 2017. Hlavním „předsevzetím“ většiny dotázaných firem je spuštění, pokračování nebo dokončení digitální transformace a řada dílčích kroků s ní spojená.

Podnikovými prioritami letos budou digitální transformace, cloud a inovace (Red Hat)Společnost Red Hat zveřejnila závěry své každoroční studie Red Hat Global Customer Tech Outlook, ve které se ptá svých zákazníků na jejich plány pro nadcházející rok. Odpovědi 268 zákazníků ze 13 zemí poskytují nástin, jakým směrem se vydá podnikové IT v roce 2017.

Co tedy studie zjistila?

Digitální transformace pokračuje

Většina respondentů už se vydala cestou digitální transformace a investuje do moderní infrastruktury a aplikací. Řada respondentů (37 %) se během letošního také chystá přejít na nový obchodní model a uvést nové produkty nebo služby podporující transformační projekty, případně alespoň vypracovává příslušnou strategii (33 %).

Cloud jako přednost, cloud jako výzva

Cloud se stává všudypřítomným konceptem. Velká většina (70 %) respondentů uvedla cloudovou infrastrukturu jako jednu z investičních priorit pro rok 2017, s čímž souvisí i nutná prioritizace bezpečnost (50 %) a správy (48 %).

Respondenti však v cloudu vidí také výzvu. Cloudová strategie bude hlavním „problémem“ pro 52 % dotázaných. Podniky jako další výzvy uváděly potřebu urychlit tvorbu aplikací (42 %), optimalizaci a modernizaci IT (39 %) a bezpečnost (38 %).

Když cloud, tak soukromý nebo hybridní

Při bližším pohledu na cloudové strategie zjistíme, že 38 % respondentů se chce vydat cestou soukromého a 30 % cestou hybridního cloudu. Pouze 3 % dotázaných podniků chce postavit svou strategii na veřejném cloudu a 16 % se dosud nerozhodlo.

Pokud jde o hybridní cloud, více než polovina respondentů nasazuje (nebo se chystá nasazovat) aplikace ve dvou a více cloudových prostředích. Celkem 30 % dotázaných podniků má již vybudovanou multicloudovou strategii a dalších 29 % to má v plánu.

Rychlejší inovace a opuštění tradičního IT

Respondenti dále uvedli, že chtějí zavést DevOps (54 %) a agilitu (63 %) do svého konceptu firemní kultury a procesů, aby dosáhli rychlejšího tempa. Pokud jde o existující IT, hlavní prioritou pro rok 2017 bude snížení nákladů (63 %), zrychlení dodávání služeb (60 %), zlepšení výkonu (53 %) a přidání samoobslužných funkcí (49 %).

Hlavní prioritou však bude snížení investic do tradičního IT z (průměrně) téměř 79 % na konci roku 2016 na pouhých 21 % do konce roku 2018. Podle Red Hatu jde o velmi ambiciózní cíl, který se velké většině firem nespíš nepodaří naplnit, na druhou stranu to však vypovídá o velké chuti podniků adoptovat nové inovativní technologie.

Infografika – Shrnutí závěrů studie

Red Hat Global Customer Tech Outlook

Zdroj: Red HatKomentáře