Osm z deseti českých firem zaplatilo za bezpečnostní incident horšími obchodními výsledky (Gemalto)

Zpráva průzkumu Vanson Bourne pro společnost Gemalto odhaluje zásadní nedostatky účinnosti zabezpečení IT perimetru u většiny dotazovaných organizací v Česku i ve světě.

Osm z deseti českých firem zaplatilo za bezpečnostní incident horšími obchodními výsledky (Gemalto)Z výzkumné zprávy Data Security Confidence Index (DSCI) vyplývá, že navzdory stále větším objemům investic do této oblasti, dochází k exponenciálnímu nárůstu případů narušení ochrany firemních dat.

Počet případů narušení bezpečnosti dat celosvětově vzrůstá. Podle databáze Breach Level Index (BLI) došlo v roce 2014 k více než 1 500 případům narušení bezpečnosti dat a k úniku jedné miliardy datových záznamů. V porovnání s rokem 2013 to znamená 49% nárůst počtu narušení bezpečnosti a 78% nárůst objemu ukradených nebo ztracených dat.

Slabé zabezpečení v českých firmách?

Celosvětově má téměř devět z deseti vedoucích IT a bezpečnostních pracovníků pocit, že bezpečnostní systémy ochraňující perimetr jejich organizace jsou dostatečně účinné.

Přitom dvě třetiny českých respondentů se domnívají, že tyto systémy nejsou účinné, přesto přibližně stejně velká část respondentů (62 %) uvádí, že jejich organizace v posledních pěti letech zvyšovaly investice do ochrany perimetru.

Bezmála dvě třetiny (62 %) dotázaných českých manažerů odpovědných za IT bezpečnost by nesvěřily svá osobní data do „správy“ vlastní organizace. Plná polovina respondentů se navíc domnívá, že do jejich firemní sítě se mohou dostávat neoprávnění uživatelé.

V uplynulém roce pak 76 % tuzemských respondentů zaznamenalo průnik IT perimetrem (pro srovnání světový průměr studie činí 30 %). Firemní data byla v těchto organizacích chráněna šifrováním pouze v 16 % případů.

Méně než polovina (48 %) dotázaných tuzemských společností podle průzkumu upravila své bezpečnostní politiky v reakci na známé bezpečnostní incidenty z poslední doby (ve světě tak přitom učinilo 71 %).

IT a bezpečnostní ředitelé z Česka patří mezi nejpesimističtější co do důvěry v bezpečnostní nástroje pro odhalování nových hrozeb, uvádí report – 84 % se totiž nedomnívá, že by tato řešení byla letos účinnější než před rokem.

Za průnik se platí i v ČR

Osm z deseti dotázaných českých organizací (80 %) zaplatilo za tyto incidenty zhoršenými obchodními výsledky a zpožděním vývoje produktů či služeb (16 %), menší produktivitou zaměstnanců (40 %), snížením důvěry zákazníků (24 %) a negativním mediálním ohlasem (26 %).

„Firmy stále kladou příliš velký důraz na zabezpečení perimetru, i když se ukazuje jako neefektivní,“ uvedl ve zprávě Tsion Gonen, viceprezident pro strategii ochrany dat a identit společnosti Gemalto.

Infografika:

DSCI Infografika

Průzkum provedla na objednávku společnosti Gemalto agentura Vanson Bourne a zahrnuje odpovědi více než 900 respondentů z USA, Velké Británie, Evropy (včetně České republiky), Blízkého východu a Asie a Pacifiku. V České republice byli dotazování zástupci 50 společností se 100 a více zaměstnanci. Skupina oslovených respondentů se skládala z vedoucích pracovníků bezpečnostních a IT oddělení různých vertikál. Plné znění zprávy najdete zde.

 Zdroj: Gemalto
Úvodní foto: © Melking - Fotolia.com

Komentáře