Oracle: Čtyři pětiny podniků očekávají, že v roce 2021 budou využívat sítě 5G

Z průzkumu vyplynulo, že 97 % podniků si uvědomuje výhody sítí 5G a drtivá většina již zvažuje, jak technologii konkrétně využít. Respondenti očekávají, že sítě páté generace hlavně zvýší produktivitu práce, sníží náklady a vylepší zákaznickou zkušenost.

Oracle: Čtyři pětiny podniků očekávají, že v roce 2021 budou využívat sítě 5GPrůzkum společnosti Oracle odhalil, že téměř 80 % podniků očekává, že v roce 2021 budou využívat sítě páté generace ke generování nových příjmů, pro správu zařízení internetu věcí (IoT) a chytrých ekosystémů.

Oracle naznačuje, že téměř všechny podniky (97 %) si jsou vědomy výhod sítí 5G, přičemž 95 % z nich již v rámci strategického plánování zvažuje, jak mohou sítě 5G konkrétně použít jejich podnikání, ať už jde o nové služby či IoT.

Podniky evidentně chtějí využít příslibů sítí 5G. K úspěchu je ale podle našeho názoru potřeba, aby lidé s rozhodovací pravomocí nevnímali 5G jen jako další G v řadě,“ uvádí Doug Suriano, senior viceprezident a ředitel divize Oracle Communications.

5G bude mít široký dopad na firmy jako celek

Respondenti průzkumu se domnívají, že sítě páté generace budou mít široký dopad na firmy jako celek. Jsou například přesvědčení, že zvýší produktivitu zaměstnanců (86 %), sníží náklady (84 %) či vylepší zákaznickou zkušenost (83 %).

Podniky si od ekosystémů postavených kolem technologií 5G slibují zejména lepší využití potenciálu internetu věcí či schopnost získávat příjmy z nových služeb. Průzkum ukázal, že 41 % podniků chce služby založené na 5G nabízet vedle současných systémů.

Dalších 31 % respondentů hodlá současný stav nahradit jediným konvergovaným řešením, a jen 22 % chce současné systémy pouze převést do prostředí 5G. Pro většinou dotázaných je však hlavní prioritou v souvislosti s 5G otázka zabezpečení.

Zdroj: Oracle
Úvodní foto: NicoElNino @ fotolia.com

Komentáře