Objem každoročně generovaných dat se do roku 2020 zdesateronásobí

EMC vydalo ve splupráci s IDC studii EMC Digital Universe. Ta předpovídá desetinásobný nárůst každoročně vytvořených dat do roku 2020, zejména díky novým technologiím a internetu věcí.

Objem každoročně generovaných dat se do roku 2020 zdesateronásobíSpolečnost EMC zveřejnila výsledky své 7. výroční studie EMC Digital Universe, kterou vypracovala ve spolupráci se společností IDC.

Studie se zaměřuje na předpověď objemu každoročně vytvořených dat a podle závěrů letošního vydání nás do roku 2020 čeká oproti dnešku desetinásobné navýšení tohoto objemu. Šlo-li v roce 2013 o 4,4 zettabytů (4,4 bilionů gigabytů), za šest let to podle studie již bude 44 zettabytů.

Pro představu – pokud by se loňská data nahrála do tabletů o tloušťce 7,4 mm a kapacitě 128 GB, vytvořily by sloupec o výšce dvou třetin vzdálenosti ze Země na Měsíc. V roce 2020 už by takový sloupec byl 6,6x vyšší než tato vzdálenost.

Podle EMC budou hlavními faktory tohoto nárůstu nové bezdrátové technologie, chytré produkty, softwarově definovaná firemní prostředí a Internet věcí.

Internet věcí zvýší podíl užitečných dat

Podle IDC se celosvětový počet zařízení připojitelných k internetu blíží 200 miliardám. Nejde přitom zdaleka pouze o počítače nebo telefony, ale zejména o nejrůznější senzory. Již 7 % (14 miliard) takových zařízení již má být připojeno a komunikovat. V roce 2013 měl internet věcí vygenerovat 2 % celosvětových dat a v roce 2020 to již má být 10 %.

Data se snímačů lze analyzovat, což má podle studie mít pozitivní vliv na podíl užitečných, tedy zpracovatelných a analyzovatelných dat. Zatímco v loni jich mělo být pouze 22 % z celkového objemu a jen 5 % z tohoto podílu bylo skutečně analyzováno, do roku 2020 má být užitečných více než třetina (35 %) všech dat.

Co s nimi

Taková data nesou potenciál komerčního využití, od nových způsobů interakce se zákazníky, přes optimalizaci obchodních cyklů až po snižování provozních nákladů. Zároveň je však bude potřeba někde třídit, ukládat, zpracovávat a chránit.

IDC uvádí, že 40 % dat v digitálním světě vyžaduje nějakou úroveň ochrany, od prostého zvýšení ochrany osobních dat po plné šifrování, avšak ve skutečnosti je chráněno pouze 20 %.

Cloud bude dvojnásobný

Mezi další závěry studie patří prognóza změny mezi rozvinutými a rozvíjejícími se trhy z hlediska objemu generovaných dat. Zatímco v současnosti pochází 60 % generovaných dat z rozvinutých trhů (Německo, Japonsko aj.), do roku 2020 se má poměr obrátit a většina nových dat má přicházet z trhů jako je Rusko, Čína, Brazílie, Indie nebo Mexiko.

Kapacita světových úložišť podle studie poroste pomaleji než objem dat v digitálním světě. V roce 2013 by volná kapacita úložišť dokázala pojmout 33 % dat digitálního světa, ovšem do roku 2020 to bude méně než 15 %. Většina dat vznikajících na světě je však přechodná a nevyžaduje ukládání.

Podíl dat, která prošla cloudem, se má do roku 2020 zdvojnásobit. V roce 2013 prošlo cloudem 20 % celosvětových dat, zatímto za šest let cloudem nějakým způsobem projde až 40 % všech dat.

Studie dále poukazuje na nepoměr mezi tvůrci dat a subjekty nesoucími právní zodpovědnost. Dvě třetiny digitálního světa jsou podle studie vytvářeny nebo zaznamenávány spotřebiteli a pracovníky, ovšem právní zodpovědnost za 85 % těchto dat leží na firmách.

Infografika 1 – Vybrané závěry studie EMC Digital Universe

Zdroj: EMCKomentáře