NTT: Společnosti vnímají pandemii jako příležitost k růstu

Účastníci průzkumu se shodují, že covid-19 urychlil digitální transformaci. Zajímavé je, že pracovníci IT podle průzkumu NTT nevidí tak velký přínos technologií jako jejich ostatní kolegové ve firmě.

NTT: Společnosti vnímají pandemii jako příležitost k růstuSpolečnost NTT zveřejnila Global Managed Services Report 2021, v němž uvádí, že rok od nástupu pandemie prošly organizace na celém světě významnými transformacemi ve snaze zvýšit agilitu a dosáhnout vyšší efektivity.

Z průzkumu NTT vyplynulo, že v Evropě 86,7 % manažerů souhlasí s tím, že covid-19 způsobil významné změny v jejich provozních procesech, přičemž 84,5 % respondentů uvedlo, že urychlil digitální transformaci.

Změny provozních procesů spolu s akcelerací digitální transformace podle společnosti poskytly organizacím příležitost k úpravě technologických strategií a jejich sladění s obchodními prioritami.

Interní týmy nevnímají přínosy technologií stejně

Navzdory tomu průzkum odhalil, že přetrvávají rozdíly v prioritách mezi IT oddělením a ostatními odděleními. Paradoxní podle analytiků je, že pracovníci IT nevidí tak velký přínos technologií jako jejich kolegové ve firmě.

Celosvětově je 69,9 % zástupců oddělení financí, obchodu, provozu apod. přesvědčeno o klíčovém přínosu technologické strategie, která přímo podporuje obchodní a provozní cíle organizace, avšak pouze 48,0 % IT týmů jí dává stejnou prioritu.

Podobně 69,6 % respondentů z oddělení financí, obchodu a provozu považuje rychlost a agilitu za klíčové součásti technologické strategie, za pravdu jim ale dává pouze 53,4 % IT týmů.

Odvážným štěstí přeje

Výzkum NTT dále ukazuje významné rozdíly v přístupu k dosažení tohoto cíle. Zatímco některé společnosti považují optimalizaci nákladů za zásadní při zvyšování konkurenceschopnosti, jiní jsou odvážnější v hledání nových příležitostí.

Pandemii podle průzkumu vnímají jako šanci využít tržní příležitosti k růstu, přičemž k dosažení tohoto cíle se 33,8 % společností zaměřuje na využití nových technologií.

Tento podíl stoupá na 41,7 %, pokud má firma v současné době alespoň tři čtvrtiny svých IT služeb spravovaných třetími stranami. Pokud nemá téměř žádné ze svých IT služeb spravovaných třetí stranou, podíl klesá na pouhých 25,7 %.

... a to i v České republice

NTT uvádí, že rovněž společnosti v České republice, které se významně posunuly ve své digitální transformaci, věnují oproti ostatním více času vývoji softwaru a rozvoji nových technologií, stejně jako spolupráci při plnění klíčových obchodních cílů napříč organizací.

Nově se také IT týmy ve větší míře zaměřují na partnerství s externími poskytovateli IT služeb. Zde NTT vidí velký rozdíl mezi aktuálním přístupem firem ke spolupráci s poskytovateli řízených služeb a konzervativním přístupem.

Radek Stehno, senior services architect v NTT Czech Republic vysvětluje, že zatímco první jmenovaní chápou obchodní cíle klienta a pomáhají je naplňovat, konzervativní přístup akcentuje zejména úsporu nákladů o prostou náhradu interního zdroje za zdroj externí.

Bez nových technologií to nepůjde

Společnost rovněž zjistila, že zatímco v Evropě 88,2 % top manažerů souhlasí s tím, že pro jejich strategii je zásadní nová technologie, méně než třetina (30,3 %) věří, že jejich stávající technologie je dostačující pro splnění okamžitých cílů organizace.

NTT dodává, že vzhledem k tomu, že se rychlost uvedení na trh stává primární konkurenční výhodou, je digitální transformace klíčová.

Odvážné organizace mají podle odborníků z NTT o 50 % vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou optimalizace při digitální transformaci, k čemuž mimo jiné využijí řízené služby od třetích stran pro více než polovinu svého IT.

Zdroj: NTT
Úvodní foto: © Olivier Le Moal - Fotolia.com

Komentáře