NTT: 93 % společností považuje cloud za rozhodující prvek v úspěchu během pandemie

Kvůli pandemii covidu-19 dochází k urychlení digitální transformace, a to zdaleka nejen v oblasti spolupráce na dálku. Do dvou let plánuje implementovat hybridní řešení třetina účastníků průzkumu.

NTT: 93 % společností považuje cloud za rozhodující prvek v úspěchu během pandemieSpolečnost NTT vydala zprávu Hybrid Cloud Reportpro rok 2021, v němž se zaměřuje na nová zjištění v oblasti hybridních cloudů, které v době pandemie hrály významnou roli v zajištění podnikové agility.

NTT uvádí, že řada organizací započala proces digitální transformace ještě před pandemií, nicméně nebyly tak pružné, jak by bylo pro úspěšné dotažení transformace potřeba. 

Pandemie tak podle odborníků odhalila zásadní nedostatky ve firemních cloudových infrastrukturách, bezpečnosti i síťové architektuře, které měly za následek právě zkostnatělost firemního IT.

Změna myšlení

Koronavirová pandemie podle NTT vedla ke změnám myšlení globálních firem, které aktuálně musí upravovat svůj přístup k podnikové informační architektuře, nejčastěji kvůli zajištění bezpečného prostředí pro práci z domova.

Není proto překvapením, že 90 % respondentů uvedlo, že koronavirová pandemie přinutila organizace spoléhat se na technologie více než kdykoli předtím. Celkem 61 % organizací napříč celým světem již využívá nebo testuje hybridní cloudy.

Studie dále zjistila, že dalších 33 % respondentů plánuje implementovat hybridní řešení během následujících 12 až 24 měsíců. Manažeři totiž považují hybridní cloudy za zásadní předpoklad pro datově řízené procesy i rozhodování v reálném čase.

Správně implementované hybridní cloudy zvyšují efektivitu

Report uvádí, že největší hnací silou (41 % respondentů) pro přijetí hybridních cloudů je zefektivnění celkových nákladů na provoz informačních technologií. Zejména pak s ohledem na přechod na práci z domova, v rámci kterého nyní firmy potřebují zcela nový přístup k datům i aplikacím.

Vedle výše uvedeného pomáhají hybridní cloudy třetině (33 %) organizací zvýšit rychlost zavádění aplikací a služeb s cílem zvýšit provozní efektivitu. Společnosti musí řešit i změny svých postojů k bezpečnosti a dodržování legislativních předpisů.

Téměř polovina (46 %) účastníků průzkumu tvrdí, že největší překážkou pro přijetí hybridních cloudů jsou potíže se zajištěním bezpečnosti dat.

Zpráva odhaluje, že značné překážky pro přijetí hybridního cloudu jsou také nedostatečný výkon síťové infrastruktury a chybějící zkušenosti. Pokud ani jedna z těchto oblastí není během implementace cloudu správně vyřešena, dochází ke ztrátě výhod, které cloudové technologie nabízí.

Spolupráce s odborníky

NTT rovněž zjistilo, že více než polovina organizací (53 %) souhlasí s nutností spolupracovat s experty, jako jsou poskytovatelé spravovaných cloudů.

Celkem 72 % respondentů při implementaci spolupracovalo se systémovými integrátory a 58 % se specialisty na informační bezpečnost nebo s poskytovateli spravovaných bezpečnostních služeb, což vyzdvihuje důležitost bezpečnosti při zavádění cloudů.

Cloud v České republice

Rok 2020 byl podle Lukáše Jelínka, go to market senior direktora ve společnosti NTT Czech Republic, pro mnoho organizací v České republice rokem masivního nástupu ve využívání veřejných cloudových služeb.

V roce 2021 vidíme snahu společností zorientovat se v nabídce jednotlivých public cloud poskytovatelů a možnostech privátního cloudu,“ vysvětluje.

A to vše za účelem zvýšení elasticity jejich IT infrastruktury, odolnosti proti nepříznivým podmínkám na trhu či vyšší agility jejich IT a businessu,“ doplňuje s tím, že letošní rok podle něj bude rokem nástupu hybridního cloudu.

Zdroj: NTT 
Úvodní foto: © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Komentáře