Nielsen Admosphere: O platební nálepky není moc zájem

Už více než tři čtvrtiny českých internetových uživatelů v současnosti využívají bezkontaktní platební karty. Oproti tomu platební nálepky se dosud příliš nechytly, valná většina je buď nevyužívá, nebo je ani nezná.

Nielsen Admosphere: O platební nálepky není moc zájemBezkontaktní platební karty používá už 78 % dotázaných v rámci internetové populace ČR starší 15 let. Ukazuje to únorový průzkum výzkumné agentury Nielsen Admosphere, jenž dotazoval pět set on-line respondentů.

Mezi uživatele bezkontaktního placení kartou patří ve větší míře ženy, internetoví uživatelé mladší 49 let a lidé s maturitou či vysokoškolským diplomem. Necelá pětina tento druh platebních karet zná, ale nevyužívá, a 2 % vzorku je využívala dříve, ale nyní už ne.

A co si lidé, kteří bezkontaktní karty znají, o nich myslí? Z výzkumu vyplývá, že kladné hodnocení převažuje nad obavami. Vesměs vnímají respondenti karty pozitivně, bezkontaktní placení podle nich zvyšuje pohodlí a rychlost placení. Pro prodejce to představuje výzvu bezkontaktní terminály nasadit.

Lidé vyzdvihují i využívání bezkontaktních karet pro menší nákupy, kdy s sebou nemusí mít hotovost, a zároveň si přejí rozšíření do více obchodů. 

Z negativ je na prvním místě riziko zneužití karty. Mimo tento problém zazněly ve výzkumu i nepříjemnosti se zapomínáním nepoužívaného PIN kódu či menší přehled o útratách.

Využití bezkontaktních platebních karet

Zdroj: Nielsen Admosphere

Platební nálepky, které jsou menší než platební karty a uživatelé si je mohou připnout na své telefony nebo klíče bez nutnosti nosit s sebou platební kartu, využívají v současnosti pouhá 3 % internetových Čechů starších 15 let. 

Podobný podíl respondentů platební nálepky zkusil využívat, ale již je nevyužívá (2 %). Polovina dotázaných ve výzkumu Nielsen Admosphere je však nezná (51 %), nebo zná a nevyužívá (44 %).

O platebních nálepkách mají větší povědomí muži, lidé mladší (do 49 let) a vzdělanější (zejména VŠ). 

Názory na platební nálepky od respondentů, kteří je znají, odpovídají jejich malému rozšíření. 

Celkový dojem je spíše pozitivní, lidé je považují za moderní nástroj. Mezi nejčastější argumenty proti patří přílišná viditelnost a větší riziko ztráty, řada lidí v nich pak nevidí žádný praktický benefit.

Využití platebních nálepek

Zdroj: Nielsen AdmosphereÚvodní foto: © Tyler Olson - Fotolia.com

Komentáře