Mladí lidé si chtějí rozložit práci podle sebe a nezatracují notebooky (Cisco)

Cisco vydalo závěry globální studie Cisco Connected World Technology Report, která zkoumala vliv moderních technologií a trendů na pracovní a soukromý život jednotlivců.

Mladí lidé si chtějí rozložit práci podle sebe a nezatracují notebooky (Cisco)Společnost Cisco zveřejnila výsledky své studie Cisco Connected World Technology Report, která zkoumala propojení moderních technologiích s osobním a pracovním životem jednotlivců. Studie na toto téma pokládala respondentům okolo stovky otázek, od kuriózních (42 % respondentů by raději přišlo o čich než o připojení k internetu, ale chuť by za internet neměnili) po ryze praktické.

Studie se rovněž zaměřila na rozdíly mezi generacemi X (narozeni od začátku 60. do začátku 80. let) a Y (narozeni od začátku 80. let do začátku „nultých“ let).

Stále online

Zástupci generace X i Y se shodují, že v dnešní době bývají dostupní 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Celkem 30 % všech dotazovaných uvádí, že jsou současně dostupní jak na telefonu, tak na e-mailu současně.

Samotné telefonování, pro které byl telefon původně určen, ustupuje do pozadí a volání dnes tvoří jen asi 25 % z celkového času stráveného s chytrým telefonem v ruce.

Dnešní smartphony zvládají mnohem více, než jen telefonovat. Staly se z nich univerzální nástroje, které máme navíc téměř nepřetržitě u sebe,“ uvedl Jan Račanský, specialista společnosti Cisco.

S pomocí svého mobilu dnes můžeme vyřešit velkou část svých pracovních úkolů – vyřizovat e-maily, editovat texty či tabulky, nebo se dokonce připojit k videokonferenci pomocí aplikace WebEx. Navíc nám smartphone umožňuje zůstat v kontaktu jak s kolegy, tak přáteli. Proto se ho neradi vzdáváme,“ dodal Račanský.

Notebook ještě nezemřel

I chytré telefony však podle studie mají své limity. Respondenti si uvědomují, že tento trend sebou přináší i nebezpečí v podobě nesoustředěnosti při řízení motorových vozidel. K posílání e-mailů a psaní zpráv během řízení se přiznává necelá polovina dotázaných a dvě třetiny si během řízení vyřizují hovory.

Stejně tak 40 % zástupců generace Y přiznává, že jsou více soustředěni a jsou produktivnější v kancelářském prostředí. Proto mu dávají přednost, i když mají možnost pracovat z domova.

Uživatelé však podle studie ještě cela neodepsali klasické notebooky. Pokud by si totiž měli respondenti vybrat jedno zařízení pro práci i osobní použití, byl by to u většiny právě notebook.

Výjimku tvoří Čína a Indie, kde by si značná část lidí zvolila klasický stolní počítač. Stejnou možnost by zvolila i většina zástupců generace X v Německu. Další výjimku tvoří Rusové, neboť téměř třetina z nich by při takové volbě upřednostnila tablet

BYOD stále jen někde

Respondenti se však podle studie nechtějí omezovat jen na jedno zařízení. Více jak 40 % respondentů z generace X i Y, stejně tak jako 60 % personalistů, se totiž považuje za tzv. supertaskera, tedy člověka, který je schopen úspěšně dělat více věcí najednou. V této činnosti vynikají zejména lidé z generace Y, čtyři z deseti dotázaných jsou přesvědčeni, že jsou v multitaskingu lepší než jiné generace.

Rostoucí počet používaných zařízení dostává do centra pozornosti otázku jejich bezpečného připojení do firemní sítě. Až čtyři z deseti personalistů potvrdili, že všichni zaměstnanci mohou připojovat svá zařízení do firemní sítě. Přesto stále existují společnosti, ve kterých je tato možnost výsadou jen vybraných jednotlivců (vedoucí pracovníci, IT).

V zemích jako Německo, Japonsko a Francie nemá přibližně čtvrtina zaměstnanců vůbec povolen přístup k firemním datům z mobilních zařízení. Oproti tomu v Austrálii více jak polovina lidí používá v každodenním životě minimálně 10 zařízení.

Soukromé a pracovní splyne

Ačkoli je plat u většiny významným faktorem, pro 20 % zástupců generace X a Y (a třetinu personalistů) je mnohem důležitější flexibilita při plánování vlastního harmonogramu nebo možnost pracovat vzdáleně.

Klasický pracovní den od 9 do 17 se podle závěrů studie pomalu stává minulostí a práci si lidé místo toho rozdělují do většího počtu kratších úseků. Až čtvrtina manažerů v Německu a ve Francii věří, že do roku 2020 již nebude nutná jejich každodenní přítomnost v kanceláři.

Necelá polovina respondentů je přesvědčena, že by měli mít prostor si sami určit, kdy chtějí mít čas pro sebe, a kdy chtějí pracovat. Výsledky například naznačují, že dosavadní trend rychlého oběda postupně ustupuje. Dnešní zaměstnanci si chtějí dopřát delší dvou či tříhodinovou pauzu během dne, kterou jsou ochotni nahradit delší prací večer.

Zhruba dvě třetiny dotázaných odborníků se domnívají, že organizace, které přijaly model s pružnou pracovní dobou, mají konkurenční výhodu. V porovnání s těmi, které vyžadují přítomnost zaměstnanců každý den v pevně stanovené hodiny.

Stále však existují významné regionální rozdíly. V zemích jako je Čína, Jižní Korea, Rusko a Mexiko převládá názor, že by mělo existovat klasické rozložení času pro práci a pro osobní život.

Studie se zúčastilo 3 700 respondentů ve věku od 15 do 50 let z celkem 15 zemí.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com

Komentáře