Millward Brown: České SMB se o svou internetovou prezentaci příliš nestarají

Češi stále více využívají internet nejen v počítačích, ale také v chytrých telefonech, což malým a středním firmám otevírá další a další možnosti, jak oslovit zákazníky. Svou on-line komunikaci, ale SMB moc nehlídá.

Millward Brown: České SMB se o svou internetovou prezentaci příliš nestarajíVětšina malých a středních firem již nějakým způsobem využívá internet ke své propagaci. Například 81 % oslovených malých a středních podniků vlastní webové stránky, 78 % z nich využívá některou z forem placené nebo neplacené on-line propagace.

Většina společností se již na internetu prezentuje. Přitom však pouze 26 % dotázaných s webovou prezentací aktivně pracuje (tj. měří aktivitu na svých stránkách, sleduje počet návštěvníků, průměrnou dobu strávenou na stránkách atd.). To znamená, že firmy nevytěžují informace o uživatelích a potenciálních zákaznících, které zde mohou získat.

Mezi dotazovanými firmami ovšem vzrostl dvojnásobně zájem o využití neplacené propagace na internetu (např. sociální sítě, firemní blogy atd.).

Zvýšil se také počet firem, které se snaží oslovit své zákazníky e-mailem (tj. pracují s databází stávajících zákazníků).

Z výzkumu vyplývá, že pouze 39 % malých a středních firem, které využívají placené inzerce on-line, měří tyto aktivity, přičemž k nejčastěji sledovaným ukazatelům patří počet návštěv, čas strávený na stránkách nebo odkud návštěvník přichází.

Graf: Měření aktivity na webových stránkách SMB v ČR

Internetové stránky malých a středních firem v ČR

Zdroj: Google (Millward Brown)

Jedním z nových on-line kanálů jsou i mobilní zařízení. Penetrace chytrých telefonů v ČR sice zatím není tak velká, jako v okolních státech. Momentálně má chytrý telefon v České republice 42 % populace, což je méně než například na Slovensku (46 %). Na druhou stranu v Německu chytré telefony využívá 40 % obyvatel.

Kdo se o internetové služby stará?

Manažeři často spoléhají na specialisty, kteří jim s nastavením internetových služeb pomáhají. Z výzkumu vychází, že více než 60 % manažerů nechává nastavení internetových služeb na někom jiném, v případě propagace na internetu jde zhruba o 50 % firem.

Většinou jde o jednotlivce nebo firmu, která má na starosti správu vnitřní počítačové sítě případně webových stránek. Značná část firem také spoléhá na známého, který se vyzná na internetu. Tito externisté dokáží firmám pomoci v jednoduchých činnostech jako založení profilu na mapách či sociálních sítích.

Graf: Kdo se stará o vaši propagaci na internetu

Graf: Kdo se stará o vaši propagaci na internetu

Zdroj: Google (Millward Brown)


Studie proběhla v lednu 2014 v celé ČR. Dotazování 555 manažerů a majitelů malých a středních firem probíhalo osobně prostřednictvím tazatelské sítě agentury Millward Brown. Ve vzorku byly rovnoměrně zastoupeny firmy všech velikostí, ze všech krajů a oborů. Zahrnuty byly služby, prodej a výroba pro spotřebitele i firmy (B2C). Část studie byla zaměřená speciálně na e-shopy, které tvořili 36 % celkového vzorku.

Zdroj: Google, Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR
Úvodní foto: © varijanta - Fotolia.com

Komentáře