Microsoft: Firmy potvrzují, že budoucnost tkví v kombinaci práce na dálku a z kanceláře

Anketa Microsoftu odhalila, že přestože více než polovina respondentů počítá s tím, že bude do budoucna kanceláře využívat méně, pro většinu z nich jsou i nadále důležitým místem pro setkávání a spolupráci s kolegy.

Microsoft: Firmy potvrzují, že budoucnost tkví v kombinaci práce na dálku a z kancelářeSpolečnost Microsoft oslovila partnerské organizace v České republice a zjišťovala jejich dosavadní zkušenosti s prací na dálku a výhledy do budoucnosti. Výsledky byly oznámeny u příležitosti Dne spolupráce odkudkoli, jenž připadl na 17. 9. 2020.

Celkem 60 % respondentů ankety „Co nás naučila situace zavřených kanceláří“ uvedlo, že všichni jejich zaměstnanci během nouzového stavu pracovali na dálku a v dalších 33 % firmách pak takto fungovala velká část zaměstnanců.

Z oslovených firem podle Microsoftu zároveň zaznívá, že zaměstnavatelé byli obecně s výkonem práce na dálku spokojeni. A to za situace, kdy pro mnohé společnosti tento přechod znamenal velkou změnu, na níž nemusely být připraveny.

Z našeho pohledu se nejedná pouze o vybavení lidí technologiemi, základem úspěšné a efektivní spolupráce na dálku je především silná firemní a digitální kultura,“ uvádí za Microsoft Česká republika a Slovensko HR ředitelka Klára Žižková.

Dodává, že situace tzv. zavřených kanceláří byla výzvou i pro firmy, které práci z domova svým zaměstnancům běžně umožňovaly. I Microsoft podle Žižkové musel hledat nové cesty, jak udržet zaměstnance a týmy při spolupráci na dálku soudržné a motivované.

Výhody a úskalí práce na dálku

Pohledu zaměstnavatelů, kteří odpověděli na anketu, si lidé za koronavirové situace nejčastěji pochvalovali práci z domova kvůli úspoře času (85 %), druhou nejčastěji zmiňovanou výhodou pak byla možnost lépe sladit práci se soukromým životem (68 %).

Dvě pětiny respondentů uvedly, že přizpůsobovali svou pracovní dobu chodu domácnosti, nicméně třetina vnímala jako problém schopnost sladit práci s péčí o rodinu a necelá pětina dotázaných dokonce musela v práci ubrat, aby vše dokázali zvládnout.

Jako úskalí několikaměsíční práce z domova zaměstnavatelé zmiňovali, že lidé negativně vnímali sociální odloučení – v 62 % případů, následně pak větší únavu z práce online. Tu zmiňovalo 42 % respondentů.

Microsoft rovněž upozorňuje, že spolupráce na dálku je psychicky náročnější než osobní forma spolupráce. Jak uvádějí respondenti ankety, počet online schůzek se u 45 % z nich za koronavirové situace zvýšil a dvě pětiny dotázaných jich denně zvládali pět i více.

Koronavirus bude mít trvalý dopad na práci

Častěji využívaná práce na dálku (z domova či odkudkoli) s sebou přináší více flexibility do pracovní doby. Tento trend potvrzují i globální data z Microsoft Teams, která naznačují, že lidé pracují častěji v ranních a večerních hodinách, ale i o víkendech.

Podobné výsledky přinesla i anketa, z níž vyplynulo, že více než třetina respondentů pracovala za koronavirové situace více či méně mimo běžnou pracovní dobu. Téměř polovina zmiňovala večerní hodiny, 80 % ranní hodiny a více než pětina víkendy.

Ačkoli práce na dálku lidem často přináší výhody v podobě lepšího sladění soukromého a pracovního života, fyzické kanceláře mají dle Microsoftu svoji nezastupitelnou roli hlavně v socializaci a nejspíš tak zůstanou stěžejní součástí budoucí podoby práce.

Přestože více než polovina respondentů ankety počítá s tím, že bude do budoucna kanceláře využívat méně, pro 85 % jsou i nadále důležitým místem pro setkávání a spolupráci s kolegy.

V současnosti podle získaných odpovědí 13 % lidí z oslovených firem pracuje již z kanceláře, 25 % získalo více flexibility, ale většina práce také probíhá z kanceláře. A 43 % uvádí, že se mohou rozhodnout, zda budou pracovat z domova či z kanceláře.

Společnost Microsoft proto odhaduje, že budoucnost práce tkví více v práci na dálku než kdykoli předtím, ale že práce bude pravděpodobně kombinací osobní a vzdálené spolupráce (tzv. hybridní model).

Zdroj: Microsoft
Úvodní foto: maryviolet / stock.adobe.com

Komentáře