Mezi evropskými IT manažery panují zmatky a obavy ohledně GDPR (NetApp)

Výsledky průzkumu společnosti NetApp nejsou příliš lichotivé. Bezmála tři čtvrtiny respondentů se obávaly, zda jejich organizace stihne do stanoveného termínu dokončit přípravy na GDPR a téměř desetina oslovených stále netušila, co to GDPR vlastně je.

Mezi evropskými IT manažery panují zmatky a obavy ohledně GDPR (NetApp)Společnost NetApp na základě svého celoevropského průzkumu upozorňuje, že se více než 70 % oslovených ICT ředitelů a IT manažerů obává, zda bude jejich organizace schopna dodržet lhůtu pro splnění nařízení o ochraně údajů (GDPR) k závaznému termínu 25. 5. 2018.

Studie uvádí, že pouze 37 % respondentů investovalo dodatečné finanční prostředky do zajištění souladu s regulací dat. Pokud se podniky chtějí připravit na budoucnost a vyhnout se vysokým pokutám, mělo by toto číslo podle NetAppu být mnohem vyšší.

Za klíčová zjištění průzkumu NetApp považuje panující nejasnosti v odpovědnosti za dodržování pravidel nakládání s daty, chybějící komplexní pochopení toho, co vše spadá pod GDPR, a také pomalý postup příprav, který může souviset s tím, že GDPR má nízkou prioritu.

Kdože má tu zodpovědnost?

Celkem 51 % respondentů uvedlo, že odpovědnost za dodržování předpisů spočívá na společnosti, která data produkuje, 46 % uvádí, že je v rukou společnosti, která data zpracovává, a 37 % účastníků průzkumu se domnívá, že je v rukách třetích stran,“ uvedl Jan Jiskra, manažer NetAppu pro ČR a SR

Jiskra dodává, že ve skutečnosti budou všechny tyto strany individuálně zodpovědné za konkrétní data, která zpracovávají. Vícero odpovědí sice podle Jiskry naznačuje základní pochopení této „sdílené odpovědnosti", ale zároveň poukazují na přetrvávající atmosféru nejistoty.

Desetina oslovených netušila, co GDPR vlastně je

Nedostatek komplexního pochopení toho, do čeho všeho zasahuje GDPR, přitom podle NetAppu zvyšuje zmatek při dodržování předpisů. Velká část respondentů (47 %) sice tvrdí, že GDPR alespoň „nějak" rozumí, 9 % dotázaných však na druhou stranu stále nevědělo, co GDPR vůbec je.

Pokud jde o zavádění cloudu, pouze něco málo přes čtvrtinu respondentů (29 %) považuje dodržování nařízení za klíčovou motivaci. To naznačuje, že podniky se stále nezaměřují na problematiku dodržování předpisů, a to ani při poměrně zásadních rozhodnutích.


Studie vznikla na základě odpovědí 750 ICT ředitelů a IT manažerů z Německa, Francie a Spojeného království.

Zdroj: NetApp
Úvodní foto: Fotolia

Komentáře