Mediaresearch: Česká domácnost měla v roce 2013 nejčastěji LCD televizi s Full HD ready rozlišením

Průzkum, který vypracovala agentura Mediaresearch pro Asociaci televizních organizací s ohledem na diskusi o novém formátu pozemního vysílání DVB-T2, přinesl řadu statistik týkajících se používání televizí v ČR, spolu se závěrem, že při případném přechodu si spotřebitelé koupí nové přístroje.

Mediaresearch: Česká domácnost měla v roce 2013 nejčastěji LCD televizi s Full HD ready rozlišenímSpolečnost Mediaresearch vypracovala pro Asociaci televizních organizací (ATO) studii týkající se současné podoby trhu televizí v České republice. Hlavním účelem studie bylo zmapování situace v České republice před možným přechodem na nový formát pozemního vysílání DVB-T2.

Závěr zní, že případný přechod bude velmi podobný, jako dřívější zavedení digitálního formátu DVB-T a opuštění analogového vysílání, a to včetně s tím spojeného nákupu nových televizí a externích zařízení.

Průběh digitalizace je dobře patrný z Grafu 1, který ukazuje vzestupnou křivku digitálního terestiálního příjmu signálu, zatímco analogové vysílání se s ukončením provozu propadlo na nulu. Tzv. analogová tma nastala počátkem roku 2012 a všechny stanice jsou od té doby šířeny pouze digitálně.

Pozemní digitální vysílání přijímalo v roce 2013 necelých 60 % televizí, necelých 30 % pak příjímalo signál ze satelitu, což je téměř dvojnásobný údaj oproti období začátku digitalizace.

Graf 1 – Vývoj způsobu příjmu televizního signálu

Zdroj: Mediaresearch

Jak vyplývá z dalších grafů, konec roku 2012 přinesl řadu milníků. Počet televizí s integrovaným DVB-T tunerem překonal počet starších zařízení, která k příjmu digitálního signálu potřebovala externí set-top-box.

Graf 2 – Vývoj způsobu příjmu pozemního signálu

Zdroj: Mediaresearch

Důležitým milníkem bylo i protnutí klesající křivky televizí s SD rozlišením a stoupajícího počtu těch, které jsou Full HD ready. Téměř totožně stoupala i křivka podílu „pravých“ Full HD televizí, který v roce 2013 dosahoval přibližně jedné třetiny.

Graf 3 – Vývoj podílů rozlišení televizorů

Zdroj: Mediaresearch

Zároveň překonal počet nových plochých LCD televizí starší modely s CRT skleněnou obrazovkou. Ve spodní části grafu je již patrný nástup LED televizí, stejně jako kulminace podílu plazmových obrazovek a její počínající pokles.

Graf 4 – Vývoj podílů typů televizorů

Zdroj: Mediaresearch

Přechod přinese zvýšení poptávky po nových TV

Studie uvádí, že použití formátu DVB-T2 poskytne významně lepší kompresi dat přenášeného televizního vysílání a nabídne tak nový prostor v jednotlivých multiplexech. V rámci jedné vysílací sítě je možné stávající technologií DVB-T šířit v rozumné obrazové kvalitě 4 až 6 stanic v SD rozlišení, zatímco DVB-T2 umožňuje šířit až 20 stanic v SD rozlišení nebo cca. 5 stanic v HD.

Otázkou zůstává, zda přechod k DVB-T2 bude znamenat vznik nových stanic stejně jako při první vlně digitalizace, nebo zda nově uvolněný prostor využijí stanice pro přechod k HD vysílání.

Z pohledu vybavenosti domácností televizní technikou má přechod k technologii DVB-T2 vyžadovat od domácností podobné kroky, jako při přechodu z analogu na DVB-T. Pokud budou chtít přijímat pozemní televizní vysílání DVB-T2, budou se muset dovybavit zařízením, které jejich televizoru umožní signál DVB-T2 dekódovat.

Domácnosti si tedy budou opět muset pořídit buď nový televizor (už dnes jsou tyto televizory v tuzemsku v prodeji), nebo externí zařízení, které nový signál dokáže zpracovat.

Zdroj: Mediaresearch
Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com

Komentáře