Malé podniky při outsourcingu IT nejvíce zajímá efektivita (Canon)

Průzkum společnosti Canon se zaměřil na trendy ve firmách velikosti SOHO a SMB. Respondenti si nejčastěji stěžovali na přílišnou zátěž v podobě papírování a byrokracie. Co se týče outsourcingu IT, využívá ho čtvrtina malých podniků.

Malé podniky při outsourcingu IT nejvíce zajímá efektivita (Canon)Společnost Canon zveřejnila výsledky nového průzkumu, zaměřeného na trendy v malých a středně velkých firmách (SMB) a v domácích kancelářích (SOHO). Šetření zajistila společnost ICM Unlimited a proběhlo v rámci Evropy a Ruska.

Průzkum ukázal, že 54 % vlastníků SMB a SOHO začala podnikat s cílem pracovat sama pro sebe. Téměř třetina z nich (28 %) se domnívá, že věnují příliš mnoho času na všeobecnou administrativu a papírování.

Čtvrtina malých podniků spoléhá na outsourcing IT

Většina SMB i SOHO uvedla, že má úplnou kontrolu nad správou svého interního IT, nicméně více než čtvrtina (26 %) dotázaných firem využívá outsourcingu třetích stran.

Těchto služeb využívají firmy nejvíce ve Francii (35 %), naopak největší podíl zajištění výhradně interními prostředky připadá na Německo (65 %).

Významnou roli při rozhodování o pořízení produktů hraje efektivita, kterou při výběru tiskových zařízení preferovalo 65 % respondentů. Rozhodnutí o nákupu navíc nesouvisí jen s náhradou vadného či poškozeného vybavení, ale také s přáním získat další vlastnosti a funkcionalitu.

Papíry a byrokracie místo byznysu

O nedostatku času pro rozvoj vlastního podnikání je přesvědčeno dokonce 29 % respondentů. Každý pátý přiznal, že většinu času tráví papírováním, a nemůže tak věnovat dostatek pozornosti ziskovějším oblastem svého podnikání. 

Celkem 81 % procent majitelů SMB a SOHO přiznává, že při zahájení podnikatelské činnosti nemělo dostatek znalostí nebo hledalo pomoc s různými oblastmi svého podnikání. Mezi nejproblémovější oblasti patřily finance a účetnictví – polovina podnikatelů přesně nevěděla, jak si s těmito oblastmi sami poradit.

Druhým největším problémem byla byrokracie související s právními předpisy a s dodržováním různých nařízení. S nedostatkem informací nebo neznalostí bojovalo při založení firmy 48 % respondentů.


Průzkum proběhl na základě 1 251 rozhovorů s osobami s rozhodovacími pravomocemi pro oblast informačních technologií a tisku. Průzkum proběhl v šesti zemích – Itálii, Španělsku, Velké Británii, Francii, Německu a Rusku – mezi firmami s maximálně 49 zaměstnanci, a to v období od 17. 9. do 6. 10. 2014.

Zdroj: Canon
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře