Malé a střední firmy využívající velká data vykazují vyšší optimismus (Ipsos Mori)

Každoroční studie, kterou zadává společnost Microsoft, ukázala, že evropské malé a střední firmy (včetně těch českých) si jsou vědomy výhod využívání tzv. velkých dat a cítí se být připraveny na získávání nových zákazníků a pronikání na nové trhy.

Malé a střední firmy využívající velká data vykazují vyšší optimismus (Ipsos Mori)Společnost Microsoft zveřejnila výsledky průzkumu, který pro ni vypracovala agentura Ipsos Mori mezi malými a středními podniky (MSP). Podle studie Náskok díky technologiím očekávají malé a střední podniky, které umí těžit ze svých „velkých dat“, během příštích 12 měsíců růst - na rozdíl od těch, které data systematicky nepoužívají.

Graf 1 - Očekávání malých a středních podniků

Očekávání MSP

Zdroj: Microsoft

Průzkum provedený mezi 6 200 zaměstnanci z celkem 20 evropských zemí ukazuje, že 45 % podniků využívajících aktivně svá data očekává finanční růst.

Mezi těmi, kdo s daty nepracují, je optimistických jen 20 %. Tento trend se podle Microsoftu začíná projevovat i v České republice – 43 % „datově zdatných“ podniků očekává růst oproti třetině MSP, které s daty nepracují.

Podniky sedí na pokladu, stačí po něm jen sáhnout

Podniky, které umí vytěžit hodnotu ze svých dat, budou v Evropě i v Česku hlavním hnacím motorem ekonomického růstu. Častěji vstupují na nové trhy, mají produktivnější týmy a dokážou navázat pevnější vztah se svými zákazníky,“ uvedl Ondřej Novodvorský, ředitel českého Microsoftu pro segment malých a středních firem.

Firmy všech velikostí dnes doslova sedí na pokladu - neustále rostoucím objemu informací, od dat o zákaznících a obchodu až po trendy v odvětví. Pro MSP představují jedinečnou konkurenční výhodu, protože většinu dat, které potřebují k tomu, aby rostly, už mají. Stačí jen začít je systematicky používat. Dobrá zpráva je, že nástroje, které k tomu potřebují, jsou dnes jednoduché a finančně velmi dostupné,“ doplnil Novodvorský.

Graf 2 - Přesvědčení malých a středních podnikůPřesvědčení MSP

Zdroj: Microsoft

Získat výhodu, inovovat a odlišit se

Jak využívají data firmy, které očekávají růst? Průzkum zjistil tři hlavní oblasti, kde rostoucí firmy umí ze svých dat vytěžit výhody:

1. Využití dat pro vyhledávání a udržení zákazníků

MSP podle průzkumu považují získávání a udržení nových zákazníků za největší výzvu pro příštích 12 měsíců. Shodly se na tom dvě třetiny šéfů evropských MSP, v Česku dokonce tři čtvrtiny.

Práce s daty hraje právě zde velkou roli - dvě třetiny evropských (63 %) a více než polovina českých (54 %) zaměstnanců, kteří aktivně pracují s daty, se cítí být připraveni na nalézání nových zákazníků a příležitostí.

Naopak u těch, kteří s daty nepracují, jde pouze o 37 %, resp. 25 % zaměstnanců. Podobně je tomu i u schopnosti vytvářet silnější vazby se stávajícími zákazníky.

2. Využití dat pro budování silného obchodního týmu

Pro šéfy MSP je jedním z největších interních problémů zajistit, aby jejich lidé měli potřebné obchodní dovednosti a byli schopni dělat správná rozhodnutí. I zde podle studie pomáhá chytré používání moderních technologií a dat.

Celkem 57 % evropských a 54 % českých „datově zdatných“ firem uvádí, že moderní technologie zvyšují týmovou produktivitu. Z firem, které data aktivně neužívají, toto uvedlo pouze 23 % evropských a 13 % českých.

3. Využití dat pro účely inovací a odlišení se od ostatních

Celých 70 % oslovených podniků, které pracují s daty, věří, že digitální technologie zlepšují jejich schopnost inovovat (oproti 50 % ostatních). Znalosti, které díky datům získají, jim podle Microsoftu pomáhají vytvářet nové obchodní modely a strategie, a získat náskok před konkurencí.

MSP jsou skutečným motorem ekonomického růstu. Podle Evropské komise představují 99 % celého obchodu Evropské unie a celé dvě třetiny zaměstnanosti v soukromém sektoru.

Zdroj: Microsoft
Úvodní foto: © Rawpixel - Fotolia.com

Komentáře