Mailkit: Češi v loňském roce online nejčastěji nakupovali elektroniku a potraviny

V České republice roste popularita nakupování elektroniky přes internet. Zatímco v roce 2018 tak činilo 30 % respondentů, v loňském roce to bylo už 36 %. Zájem roste napříč věkovými kategoriemi.

Mailkit: Češi v loňském roce online nejčastěji nakupovali elektroniku a potravinyPrůzkum společnosti Mailkit zpracovaný agenturou STEM/MARK odhalil, že Češi v roce 2020 v internetových obchodech nakupovali častěji elektroniku, potraviny, léky a potravinové doplňky i alkohol.

Mailkit informuje, že podíl Čechů, kteří nakupují elektroniku v e-shopech několikrát ročně, vzrostl o šest procentních bodů. Zatímco v roce 2018 se k této aktivitě hlásilo 30 % dotázaných, o dva roky později to bylo už 36 % respondentů.

Porovnání výzkumů z let 2018 a 2020 také ukázalo, že narostl jak podíl mužů, tak žen, kteří v internetových obchodech kupují elektroniku několikrát ročně. Ze srovnání výsledků obou výzkumů také vyplývá, že nárůst byl pozorovatelný ve všech věkových kategoriích.

Největší skok zaznamenali třicátníci

Například podíl dotazovaných mužů nakupujících elektroniku přes internet několikrát ročně vzrostl z 39 % v roce 2018 na 44 % o dva roky později. Podíl žen pak vloni dosahoval 27 %, v roce 2018 to bylo 21 %.

Mezi respondenty ve věkové kategorii 18-29 let nakupuje elektroniku online několikrát ročně 37 % lidí (oproti 32 % v roce 2018). Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenala věková kategorie 30-44 let – z 31 % v roce 2018 na 41 % v roce 2020.

Naopak nejopatrnější zůstává podle průzkumu věková kategorie 45-59 let. Jen 28 % respondentů z této skupiny uvedlo, že nakupuje elektroniku přes internet několikrát ročně, což představuje nárůst o pouhé tři procentní body oproti roku 2018.

Zdroj: Mailkit

Úvodní foto: © Andrey Popov - Fotolia.com

Komentáře