Mailkit: Čechy před přečtením nového e-mailu stále nejvíce zajímá, kdo jim ho poslal

Aktuální průzkum agentury STEM/MARK potvrdil loňské výsledky: Češi se po obdržení nového e-mailu nejdříve podívají na odesílatele. Předmět zkoumá zhruba šestina respondentů, o stručný obsah a celý obsah zprávy se zajímá necelá desetina.

Mailkit: Čechy před přečtením nového e-mailu stále nejvíce zajímá, kdo jim ho poslalVýzkum provedený agenturou STEM/MARK pro společnost Mailkit odhalil, že přes dvě třetiny (69,1 %) Čechů se po obdržení nového e-mailu nejdříve podívá na to, kdo je jeho odesílatelem. Předmět si v prvním kroku prohlédne jen 15,3 % respondentů.

Stručný obsah podle výzkumu prozkoumá 8,2 % Čechů a jen 7,3 % dotazovaných se ihned seznámí s obsahem e-mailu. Předchozí výzkum pro Mailkit provedený v roce 2017 přitom dospěl k podobným závěrům.

Při obdržení nového e-mailu si téměř tři čtvrtiny Čechů (72 %) jako první všímaly toho, kdo je jeho odesílatelem. Předmět nejdříve kontrolovalo 12 % respondentů. Obsah zprávy, stejně jako jeho stručnější variantu si tehdy prohlíželo shodně 8 % dotázaných.

Pokud chcete oslovit nové či potenciální zákazníky e-maily, je nutné pamatovat především na reputaci a známost odesílatele. Předmět, kterému se často přikládá velký význam, není zdaleka tak důležitý,” říká Jakub Olexa, ředitel společnosti Mailkit.

Odesílatele častěji kontrolují ženy, předmět zase muži

Mailkit uvádí, že při porovnání chování jednotlivých pohlaví je patrné, že na předmět se nejdříve dívají muži víc než ženy – odpovědělo takto 18,8 % mužů vs. 11,6 % žen. Na odesílatele se naopak více dívají ženy  67,1 % mužů vs. 71,2 % žen.

Obsah e-mailové zprávy podle výzkumu také kontrolují častěji ženy než muži  6,2 % mužů vs. 8,6 % žen. To samé platí pro stručný obsah  7,9 % mužů vs. 8,6 % žen.

Zajímavé podle společnosti je, že s obsahem e-mailu se nejdříve častěji seznamují lidé bez maturitní zkoušky. Odpovědělo takto 10,7 % dotázaných, kteří dosáhli tohoto stupně vzdělání.

Naopak osoby s dokončeným vysokoškolským vzděláním se ve srovnání s obecnou populací dívají častěji na předmět e-mailu. Obsah e-mailu naopak v prvním kroku zkoumají pouze 2,3 % respondentů s dokončeným vysokoškolským vzděláním.

Zdroj: Mailkit
Úvodní foto: © Melpomene - Fotolia.com

Komentáře