Lifesize: 48 % profesionálů používá videokonference častěji než před dvěma lety

Za růstem video komunikace stojí trendy flexibilní a vzdálené práce i preference mileniálů a generace Z. Videokonference přes mobilní zařízení používá 38 % zaměstnanců ve věku 18-29 let, v kategorii 45-60 let je to jen 23 %.

Lifesize: 48 % profesionálů používá videokonference častěji než před dvěma letyStudie Impact of Video Conferencing Report 2019 společnosti Lifesize uvádí, že růst video komunikace na měnícím se moderním pracovišti je ovlivněn zejména trendy flexibilní a vzdálené práce i preferencemi mladší generace.

Z průzkumu vyplynulo, že 25 % respondentů ve věku 18-29 let používá videokonference denně pro práci ve srovnání s 15 % ve věku 45-60 let. Celkem 69 % očekává, že videokomunikace bude pro jejich práci stejně důležitá nebo důležitější než hlasoví asistenti.

Přes tři pětiny (63 %) odpovídajících se zároveň domnívají, že dopad videa na jejich práci bude srovnatelný, nebo dokonce překročí dopad AR a VR. Mezi důsledky růstu používání videokonferencí patří snížení počtu služebních cest deklarované 47 % profesionálů. 

Videokonference umožňují lepší spolupráci

Více než polovina (55 %) respondentů průzkumu souhlasí, že použití videokonferencí jim pak přináší lepší spolupráci. Využití videokomunikace při práci vzrostlo u 48 % respondentů ve srovnání s obdobím před dvěma lety.

Dále 80 % oslovených používá videokonference pro schůzky ve formátu 1:1, pro týmové schůzky pak 78 % dotázaných. „Zjištění naší zprávy ukazují jasnou touhu být neustále online a připojen pomocí nejrůznějších komunikačních řešení,“ říká Craig Malloy, generální ředitel společnosti Lifesize.

Popularita roste mezi mladšími generacemi

Lifesize uvádí, že do roku 2020 bude téměř 50 % pracovní síly v USA tvořeno mileniály, tedy první generací, která vyrostla na digitálních technologiích.

Očekává se tedy další posílení videokomunikace, protože 25 % zástupců této generace uvedlo, že používá videokonference denně pro práci, ve srovnání s 15 % respondentů ve věku 45-60 let.

Stále více preferovaným režimem spolupráce se stává komunikace prostřednictvím videokonferencí přes mobilní zařízení, které používá 38 % zaměstnanců ve věku 18-29 let, na rozdíl od pouhých 23 % respondentů v rozmezí 45-60 let,“ doplňuje Andrej Hronec, zástupce Lifesize pro ČR.

Zdroj: Lifesize
Úvodní foto: © apops - Fotolia.com

Komentáře