Konkrétní plán digitální transformace mají čtyři z deseti českých podniků

Dotazování GfK pro DXC mezi stovkou českých podniků nad 70 zaměstnanců ukázalo, že podniky potřebují pro digitalizaci pomoc partnerů.

Konkrétní plán digitální transformace mají čtyři z deseti českých podniků„Pokrok v digitálních technologiích nám umožňuje vytvořit fundamentálně jiné obchodní modely, které by nebyly jinak možné,“ uvedl při příležitosti prezentace výsledků průzkumu Bedřich Luft, generální ředitel české pobočky DXC Technology.

Dotazování mezi stovkou respondentů převážně z řad průmyslových či výrobních podniků v ČR ukázalo, že téměř polovina dotázaných společností se zatím neřídí žádnou strategií pro digitální transformaci. Ty, které o plánech pro digitální věk uvažují nebo již konkrétní kroky udělaly, mají i nadále řadu otázek.

GfK sbíralo data pro DXC formou CATI dotazování od října do listopadu 2017. Respondenti spadali mezi manažery s rozhodovacími pravomocemi pro oblasti digitální transformace ve firmách s minimálně 70 zaměstnanci.

Devět z deseti dotázaných firem očekává v důsledku digitalizace změnu trhu.

Očekávané změny v důsledku digitalizace

 

Celkem 14 % dotázaných českých firem uvedlo, že digitální transformace již má na jejich podnikání prokazatelně pozitivní vliv. Navíc dalších necelá třetina digitální agendu zavedla a zvýšení obratu a zisku teprve očekávají.

Žádný konkrétní harmonogram související s digitální transformaci přitom nemá pouze 13 % dotázaných organizací.

Stav přípravy na digitální transformaci, DXC

 

Digitalizaci táhne stále IT

Při zkoumání, kdo je hlavním motorem digitalizace ve společnostech, průzkum ukázal, že v 71 % společností jde o IT manažery.

Nejvyššímu vedení přisoudil vůdčí pozici v oblasti digitalizace každý druhý dotázaný (46 procent). Shodný počet respondentů uvedl, že jde o záležitost odborných skupin, do kterých patří zástupci všech oborů.

Provozní oddělení za hnací sílu v oblasti digitální transformace považuje pouze každý třetí dotázaný.

 Kdo je motorem digitalizace, DXC

Mezi klíčové elementy při projektech digitalizace patří podle respondentů bezpečnost (82 % dotázaných), digitální automatizace (68 %) a sběr a vyhodnocení dat (63 %).

Hlavní překážka? Podpora vedení

V odpovědích na otázku ohledně bariér digitálních projektů zaznívá poměrně slabá podpora ze strany nejvyššího vedení. Jeho zapojení je přitom podle Bedřicha Lufta pro úspěch projektů digitalizace kritické.

Jenže každý druhý účastník průzkumu je přesvědčený o tom, že nejvyšší vedení nevěnuje digitální transformaci náležitou pozornost.

Dvě pětiny (42 %) respondentů mají za to, že rychlost transformace zpomalují nedostatečné zkušenosti zaměstnanců se zaváděním digitálních technologií mimo jejich primární oddělení.

Mezery v technickém vzdělávání a další odborné přípravě považuje za důležitou překážku digitální transformace pětina dotázaných.

Právě zde je příležitost pro obchodní partnery, kteří mohou podniky digitální transformací provést a doporučit jim vhodné technologie.

Hlavní překážky digitalizace, DXC

„Nestačí pouze převést všechna data do digitální podoby. Cílem digitální transformace by mělo být nabídnout takový obchodní model, aby mohly firmy nabízet skutečnou přidanou hodnotu díky digitalizaci.

Digitalizace rozšiřuje možnosti, jak kontaktovat zákazníka, mít informace pro rozhodování a zlepšovat tak služby. Pokud si to tradiční společnosti neuvědomí, mohou je převálcovat startupy se svými novými obchodními modely,“ uvedl Bedřich Luft.

Jak vypadá skutečně dotažená digitální transformace? Přínosy technologie musejí pomáhat skutečně měnit chování manažerů, shrnuje Bedřich Luft.

Zdroj: DXC Technology, ChannelWorld
Úvodní foto: © Olivier Le Moal - Fotolia.com

Komentáře