Koncept BYOD si stále nenachází cestu do větších českých firem (Nielsen)

Fenomén BYOD, tedy možnost, aby zaměstnanci pracovali na svých soukromých zařízeních, se v českých firmách nad 100 zaměstnanců nesetkává s nadšením. Mezi hlavní obavy IT ředitelů patří snadnější únik citlivých dat, ale i praktické otázky, například co se stane, když zařízení půjde do servisu.

Koncept BYOD si stále nenachází cestu do větších českých firem (Nielsen)Snadnější možnost úniku dat, bezpečnostní incidenty a komplikovanější správa počítačů – to jsou hlavní hrozby, které čtyřem pětinám českým firem brání v tom, aby více využívaly soukromá počítačová zařízení pro pracovní účely. Údaje přinesla společnosti Intel na základě průzkumu, který pro ni vypracovala Nielsen Admosphere.

Zaměstnavatelé jsou při zavádění konceptu BYOD (bring your own device – přineste si vlastní zařízení) nadále obezřetní a trend využívání soukromých počítačových zařízení se středním a velkým firmám v ČR stále spíše vyhýbá – podporuje jej pouhých 7 % firem. Další 3 % firem s BYOD sympatizují a chtějí trend podpořit v horizontu příštího roku, dalších 10 % firem zaujalo vyčkávací pozici a doposud se nerozhodlo.

České firmy z kategorie nad sto zaměstnanců i po třech letech, kdy se mluví o využívání svého vlastního zařízení na pracovišti, důkladně zvažují všechna pro a proti, které by jim BYOD přineslo. Podle ředitelů IT celá řada soukromých zařízení zaměstnanců stále nesplňuje požadavky na firemní bezpečnost a správu IT,“ uvedl Pavel Svoboda, marketing a PR manažer společnosti Intel.

Unikla by data... a co když se to rozbije?

Mezi hlavní důvody, proč je zapojení zaměstnaneckých počítačů ze strany českých IT profesionálů přijímáno obezřetněji, patří otázky firemní bezpečnosti. Největší obavy u firemních správců IT vzbuzuje možnost snadnějšího úniku firemních dat (stupeň 8,23 z 10bodové škály) společně s bezpečnostními incidenty (8,17).

Velké otazníky mají CIO také v souvislosti s komplikovanější správou IT (7,34) a servisem. I poměrně běžné úkony, jako je aktualizace a správa softwaru, případně oprava zařízení, se mohou stát velkou výzvou pro chod firmy a efektivitu zaměstnance. Otázky typu, zda by v případě poruchy šlo zařízení do běžného servisu a zaměstnanec by neměl řadu dní na čem pracovat, vzbuzují velkou nejistotu.

Delší lhůta oprav je proto považována za další reálné riziko konceptu BYOD (6,45). Všechna rizika, která s sebou BYOD nese, je potřeba řešit předem při jasném nastavení pravidel hry ve firemních směrnicích. Celý proces není silnou stránkou firem soudě podle toho, že přípravu relevantních směrnic považují manažeři podnikového IT spíše za problém (5,86).

Řešili by soukromé věci, ale byli by spokojenější...

S ještě větší nedůvěrou pohlížejí na to, že BYOD přinese zaměstnancům možnost častěji na soukromých zařízeních vyřizovat soukromé záležitosti (6,75). V mobilnějším světě, který zavádění BYOD umožňuje, mohou zaměstnanci sami rozhodovat o tom, jakým způsobem skloubí práci a soukromí.

Největší možný přínos zavádění BYOD do firem respondenti naopak vidí ve větší spokojeností zaměstnanců (4,49), úsporách firemních nákladů za nákup počítačů (4,23) a větší produktivitě zaměstnanců, jejichž výkon umocňuje důvěrná obeznámenost s prostředím počítače a jeho aplikacemi (3,93).

Průzkum vznikl na základě odpovědí 150 respondentů v pozici CIO v českých firmách s více než 100 zaměstnanci.

Obr. 1 – Přístup českých firem ke konceptu BYOD

Intel - průzkum BYOD

Zdroj: Intel

Obr. 2 – Hlavní obavy spojené s konceptem BYOD (škála 1-10)

Intel - průzkum BYOD

Zdroj: Intel
Úvodní foto: © Boggy - Fotolia.com

Komentáře