Kaspersky: Zaměstnanci se nebudou chtít vrátit ke starým modelům práce

Globální i lokální průzkumy naznačují, že zaměstnanci i manažeři přišli na chuť modelu vzdálené práce a částečně jej budou chtít zachovat i po odeznění pandemie. Kaspersky však varuje, že je zároveň nutno myslet na bezpečnost.

Kaspersky: Zaměstnanci se nebudou chtít vrátit ke starým modelům práceZ celosvětového průzkumu společnosti Kaspersky, kterého se zúčastnilo na 8 000 zaměstnanců malých a středních firem, vyplývá, že téměř tři čtvrtiny respondentů (74 %) chtějí přehodnotit způsob práce z doby před příchodem pandemie koronaviru.

Pracovníci napříč všemi kontinenty se už nechtějí vracet k dřívějším pracovním návykům a oceňují pozitivní aspekty, které pandemie přinesla, v čele s možností trávit více času s blízkými (47 %), úsporou nákladů (41 %), či možností pracovat odkudkoliv (32 %).

Kaspersky uvádí, že zatímco firmy se musí rychle přizpůsobit tomu, aby bylo zachováno zabezpečení a bezproblémový provoz, zaměstnanci tento okamžik proměny využívají jako příležitost k přehodnocení dosavadních priorit a plánování změn v pracovním nasazení.

Z průzkumu konkrétně vyplývá, že téměř dva z pěti zaměstnanců (39 %) si přejí, aby skončil formát pevné pracovní doby, podobný podíl je připraven opustit model pevně stanovených pracovních míst v kancelářích a zhruba třetina (32 %) by ráda zrušila i schéma pěti pracovních dní v týdnu.

Infografika: Pozitivní aspekty pandemie a home office

pozitivní aspekty pandemie

Zdroj: Kaspersky

Práce z domova v ČR

Lokální výzkumy celosvětový trend potvrzují. Podle společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs a Atmoskop, který provádí pravidelné výzkumy českého trhu práce, jsou dnes čeští zaměstnanci i zaměstnavatelé výrazně otevřenější práci z domova než před pandemií.

Podle posledního průzkumu LMC ke konci září vedeném mezi zaměstnanci všech profesí pracovala běžně z domova již více než třetina lidí a téměř 60 % oslovených manažerů hodnotilo letošní častější práci na dálku i její výsledky nad očekávání pozitivně.

Alespoň některé dny v týdnu z domova i před nástupem druhé vlny pandemie pracovalo plných 34 procent zaměstnanců napříč všemi profesemi. Podíl mezi lidmi v kancelářských typech povolání je ovšem výrazně vyšší,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, vedoucí datové analýzy LMC.

Většina z nich si přitom nynější možnosti větší flexibility pochvaluje. Důležité je, že takové hodnocení možností práce na dálku nesdílejí jen samotní řadoví zaměstnanci, ale letos už i většina jejich manažerů,“ dodává.

To platí navzdory tomu, že podle průzkumu LMC mezi zástupci vedení českých firem se především na jaře řada z nich potýkala s prvotními obtížemi, například co se týče vybavení či nastavení komunikace. A jak to bude v budoucnu?

Jak manažeři, tak zaměstnanci dávají většinou přednost určitému hybridnímu režimu, tedy možnosti střídat práci z domova a v kanceláři podle vlastních potřeb a po domluvě v rámci týmů. Trvalou práci pouze z domova upřednostňuje jen velmi malá část lidí," uzavírá Dombrovský.

Home office si žádá zabezpečení

Kaspersky dodává, že s tím, jak zaměstnanci stále více vyžadují nové pracovní postupy, které lze shrnout do pružné pracovní doby a možnosti pracovat odkudkoli, narůstají firmám požadavky na nezbytné posilování a přizpůsobování podpory, kterou poskytují svým pracovníkům.

Vzhledem k tomu, že více než třetina (38 %) zaměstnanců aktivně vyžaduje od svých zaměstnavatelů větší technologickou podporu při práci z domova, je třeba jim poskytnout nástroje a technologie, jež zajistí, aby byli stále dobře produktivní, mohli být připojeni k internetu a zabezpečeni.

Kaspersky konkrétně doporučuje, aby firmy proškolily zaměstnance ohledně kybernetických hrozeb a přijaly veškerá zásadní opatření k ochraně dat, jako jsou aktivace ochrany přístupu pomocí hesla, zašifrování pracovních zařízení a zajištění zálohování všech firemních dat.

Zdroj: Kaspersky
Úvodní foto: maryviolet / stock.adobe.com

Komentáře