Kaspersky: Firmy během pandemie škrtaly, zaváděly nové produkty a měnily priority

Průzkum odhalil, že až 38 % malých firem muselo během pandemie osekat rozpočet, aby přežilo. Více než polovina se domnívá, že současné finanční potíže přetrvají, nicméně důraz na ochranu před kyberhrozbami se zlepšuje.

Kaspersky: Firmy během pandemie škrtaly, zaváděly nové produkty a měnily prioritySpolečnost Kaspersky ve spolupráci s agenturou Arlington Research provedla průzkum ve 22 zemích světa u 3 150 vedoucích pracovníků s rozhodovacími pravomocemi, kteří se podílejí na tvorbě rozpočtu ve firmách míň než s 250 zaměstnanců.

Dvě třetiny (66 %) oslovených malých firem uvedly, že se jejich celková finanční situace během pandemie zhoršila. Téměř čtyři z deseti (38 %) firem přiznaly, že kvůli tomu omezily svůj rozpočet, aby přežily.

Celkem 35 % dotázaných uvedlo, že snížilo mzdy, víc než třetina (34 %) uzavřela fyzická pracoviště a čtvrtina (24 %) snížila výdaje na IT a technickou podporu – 19 % omezilo kybernetickou bezpečnost a 12 % muselo propustit zaměstnance.

Situace ovšem neměla jen stinné stránky. Mnoho firem využilo mimořádné situace l řešení problémů, na které nebyl za běžného provozu čas, a zdokonalilo své procesy, aby jejich podnikání mohlo dál fungovat.

Pečlivě zvaž, kam půjde peníz

Víc než polovina (53 %) uvedla, že jejich největší prioritou bylo zavést nové technologie, aby mohly pokračovat v práci, tři ze sedmi (43 %) malých firem se snažily udržet lidi v práci za každou cenu a tři z deseti (29 %) považovaly situaci za příležitost a uvedly na trh nové produkty nebo služby.

Firmy nicméně zůstávají opatrné. Jen o málo víc než polovina (52 %) malých firem se domnívá, že finanční potíže, které zaznamenaly v uplynulých 12 měsících, pravděpodobně přetrvají, což znamená, že si budou muset vždy pečlivě vybírat, kam v budoucnu investovat dostupné finanční prostředky.

Některé společnosti připravují plány, jak se dostat z kouta, do kterého je zatlačila globální krize, a víc než sedm z deseti (71 %) malých firem uvedlo, že do budoucna přehodnotí svoje investiční priority.

Přetrvávající opatrnost je podle Kasperského pochopitelná, protože během pandemie téměř polovina (45 %) malých firem omezila výdaje na dopravní prostředky, 42 % na reklamu a propagaci firmy a 37 % snížilo mzdy a benefity zaměstnancům.

IT je (téměř) prioritou

Naopak při rozhodování, za co v příštích 12 měsících přednostně utrácet peníze, se 44 % respondentů domnívá, že hlavní budou investice do reklamy a propagace, 42 % chce zvýšit náklady na zaměstnance a 41 % do IT a technické podpory.

Důvodem může být touha vrátit se k podnikání před pandemií, pokud jde o obchodní aktivity, stabilizaci pracovníků a mzdové náklady. Zvláště důležité je udržet si talentované členy týmu, jelikož 35 % zaměstnanců zvažovalo v souvislosti s pandemií změnu zaměstnání.

I když jsou IT a technická podpora zastoupeny o něco míň než ostatní dvě investiční priority, jejich pozice ukazuje, že firmy považují posílení svých digitálních základů s ohledem na pandemií podpořený nárůst práce na dálku a využívání cloudových služeb za velmi důležité. 

Potenciálním problémem je však to, že téměř polovina (47 %) malých firem se potýká s podfinancováním kybernetické bezpečnosti, a to i přesto, že 38 % těchto organizací nesouhlasí s tím, že by pro ně kybernetická bezpečnost nebyla investiční prioritou.

Zdroj: Kaspersky
Úvodní foto: © Felix Jork - Fotolia.com

Komentáře