Kapsch: ČR má jeden z nejrozvinutějších ICT trhů v regionu CEE

Na vysoké úrovni je u nás podle studie využívání cloudu, virtualizace a jednotné komunikace. Tuzemský potenciál dalšího rozvoje má však v rámci sedmi zkoumaných zemí patřit k nejnižším.

Kapsch: ČR má jeden z nejrozvinutějších ICT trhů v regionu CEE
České firmy chtějí nejvíce investovat do UC

Z českých firem využívá řešení pro UC 30 %, což je pode studie nadprůměrný výsledek. Dalších 26 % českých zástupců uvedlo, že plánují nákup dalších komunikačních řešení tohoto typu, což je nejvyšší výsledek ze zkoumaných zemí.

Nejvíce firem využívajících možností videokonferencí je v Rakousku (46 %), v ČR je to 38 %.

Jen pětina firem využívá velká data

Jakkoliv společnosti předpokládají růst objemu dat ke zpracování, přijímání nástrojů pro jejich využívání je zatím pomalé. Pouze pětina (21 %) respondentů uvedla, že používá nějaké řešení pro strukturované vyhledávání vlastních firemních dat.

Nejčastěji jsou zavedeny na Slovensku (v 29 % firem), zatímco 62 % českých společností uvedlo, že pro tyto nástroje nemá žádné využití.

Bezpečností audit využije necelá polovina firem

Z oslovených společností odpovědělo jen 46 % kladně na otázku, zda v posledních třech letech prošly externím bezpečnostním auditem. V České republice to bylo lehce nadprůměrných 50 %.

Mobilita většinou není pro všechny zaměstnance

Necelá polovina (42 %) všech respondentů poskytuje zaměstnancům mobilní přístup k IT aplikacím nad rámec e-mailu. Na vrcholu regionálního žebříčku jsou v tomto ohledu Rakousko (58 %) a Česká republika (52 %).

Nicméně, pouze u 11 % oslovených firem mají tuto možnost všichni zaměstnanci, za čímž studie vidí příčinu nezavedení potřebných struktur a procesů.

Drtivá většina (91 %) respondentů přitom souhlasí s tím, že zaměstnanci by po jejich zapojení byli schopni lépe vykonávat své každodenní úkoly.

Koncept BYOD (využití vlastních zařízení zaměstnanců k práci) používá 25 % firem. V ČR je to 27 %, přičemž dalších 8 % chce tuto politiku zavést během příštích tří let. V tomto ohledu naše země zaostává například za Rumunskem, kde BYOD využívá 29 % firem a dalších 20 % ho plánuje zavést.

Pozn. red.: Vzhledem k celkovému počtu 900 respondentů ze sedmi zemí, nelze brát výsledky ankety za zcela reprezentativní. Manažeři zapojení do dotazování nemusejí zcela odrážet situaci v ČR a dalších státech.

Zdroj: Kapsch

Úvodní foto: © dny3d - Fotolia.com

Komentáře