Kapsch: ČR má jeden z nejrozvinutějších ICT trhů v regionu CEE

Na vysoké úrovni je u nás podle studie využívání cloudu, virtualizace a jednotné komunikace. Tuzemský potenciál dalšího rozvoje má však v rámci sedmi zkoumaných zemí patřit k nejnižším.

Kapsch: ČR má jeden z nejrozvinutějších ICT trhů v regionu CEE
Společnost Kapsch zveřejnila studii Trendy a výzvy ICT ve střední a východní Evropě. Výzkum prováděný společností Pirerre Audoin Consultants na vzorku 900 IT manažerů ze sedmi zemí (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Turecko) se zaměřil na rozpočtové trendy a odhad budoucích výzev v oblasti ICT.

Podle studie je Česká republika spolu s Rakouskem na špičce regionu v rozvinutosti ICT trhu, naopak z hlediska potenciálu do budoucna má až být předposledním místě za Slovenskem.

Rozdíly mezi strategiemi s jednotlivých zemích se různí. Zatímco ČR má být průkopníkem regionu v zavádění jednotné komunikace (UC) a implementaci virtualizace IT, například Rumusko je zase lídrem v plánech na zavádění konceptu BYOD.

Rozpočty porostou

U firemních IT rozpočtů se v příštích třech letech očekává zvyšování. Uvedlo to 36 % respondentů (v ČR 32 %), přičemž 34 % respondentů uvedlo, že v uplynulých třech letech v jejich firmě k navýšení skutečně došlo. Více než polovina (56 %) oslovených IT manažerů očekává, že se zvednou výdaje na zabezpečení.

České firmy preferují místní poskytovatele cloudu

České firmy jsou v kontextu regionu velmi pokročilé v zavádění virtualizace. Nějakou formu virtualizačního řešení u nás využívá 58 % respondentů, zatímco průměr všech zkoumaných zemí byl 46 %.

Nejrozšířenější formou je virtualizace datacenter – toto řešení implementovalo 90 % dotázaných společností využívajících virtualizaci.

Velmi rozšířené je u nás rovněž využívání cloudových služeb, a to zejména od lokálních poskytovatelů. Z dotázaných českých firem využívajících cloud jich 59 % využívá soukromých cloudových služeb (průměr je 46 %) a 29 % využívá veřejných cloudových služeb (průměr je 18 %) právě od místních poskytovatelů. České firmy v rámci zkoumaných zemí obecně ukládají v cloudu největší část svého IT, a to 32 %.

Outsourcing zvedá kvalitu

Celkem 44 % společností uvedlo, že outsourcují své služby v oblasti IT, přičemž 72 % k tomu využívá místní poskytovatele. Spokojenost s externími partnery je podle studie celkově velmi vysoká (22 % respondentů uvedlo, že jsou „velmi spokojeni“).

Hlavním argumentem pro outsourcování služeb je zlepšení dosažitelné kvality (42 % respondentů s tím "rozhodně souhlasí" a 37 % "souhlasí").

Úvodní foto: © dny3d - Fotolia.com

Komentáře