Jen polovina českých firem alespoň někdy testuje obnovu dat (Nielsen Admosphere)

Podle průzkumu Nielsen Admosphere provedeného pro České Radiokomunikace je zálohování dat v českých firmách všeobecně rozšířenou záležitostí. Horší už je to však s jejich obnovou, stejně jako se zajištěním kontinuity provozu kritických procesů obecně.

Jen polovina českých firem alespoň někdy testuje obnovu dat (Nielsen Admosphere)Až 98 % českých firem provádí zálohu dat, ale jen 51 % jich alespoň nepravidelně testuje možnosti jejich obnovy. Celkem 14 % oslovených firem přitom považuje již jednu hodinu za kritickou dobu bez fungování zásadních IT systémů.

Údaje přinesl průzkum agentury Nielsen Admosphere realizovaný pro České Radiokomunikace (ČRa) a EY. Týkal se konceptu business continuity managementu (BCM) v českých firmách.

BCM označuje proces, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které v případě katastrofy umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace.

Společnosti, zejména ty větší, jsou si vědomy rizik a postupně je začínají řešit. Stále však přetrvává rozdíl mezi deklarovaným důrazem na bezpečnost a reálnými kroky,“ uvedl k výsledkům Martin Souček, manažer datových center ČRa.

Graf 1 - Kritická doba výpadku IT systémůČRa - kritický downtime

Zdroj: ČRa

Čím větší firma, tím robustnější opatření

Průzkum ukázal, že tolerance vůči výpadkům klesá v souvislosti s velikostí společnosti. Řízení kontinuity činností je robustnější v organizacích nad 250 zaměstnanců a u organizací, kde kritická doba výpadku procesu je méně než čtyři hodiny. Pouze pro 35 % oslovených firem je však BCM prioritou.

Celé pětině dotázaných českých firem ze soukromé i státní sféry pojem BCM nic neříká. Většina organizací (79 %) krizové projekty a procesy řeší, pouze nepoužívá označení BCM. Z toho 75 % společností má zpracovaný plán obnovy, 65 % analýzu rizik a 58 % analýzu dopadu. Pouze 8 % má BCM certifikováno.

Graf 2 - Přehled používaných opatření BCM

ČRa - opatření BCM

Zdroj: ČRa

Pokud jde o výdaje, polovina oslovených organizací hodnotí výdaje vynaložené na BCM jako přiměřené, adekvátní. Jedna třetina organizací vnímá výdaje na BCM jako spíše podhodnocené a 16 % je vnímá dokonce jako silně podhodnocené.

Výzkum dále poukázal na skutečnost, že téměř třetina firem netestuje připravenost procesů a systémů na krizové situace. Jen 51 % firem testuje obnovu zálohovaných dat. Třetina dotázaných firem nemá ani BCM dokumentaci, ani zodpovědnou osobu a neexistuje zde pozice krizového manažera.

Graf 3 - Přístup k testování interních procesů

ČRa - testování BCM procesů

Zdroj: ČRa

Průzkum také nastínil trendy a budoucnost procesů BCM. Problematika BCM činností roste na významu a téměř polovina firem vidí v následujících 12 měsících vysokou prioritu pro řešení této oblasti. Rizika BCM se postupně přesunou na třetí strany. Technologické zajištění pak směřuje ke cloudovému řešení a virtualizaci.


Průzkumu se účastnilo 106 středně velkých firem (100 až 500 zaměstnanců) působících v České republice. Osloveni byli IT ředitelé a manažeři nebo lidé rozhodující o investicích do IT.

Zdroj: ČRa
Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com

Komentáře