Jen 29 % firem má všechny své virtuální servery "doma" (Kaspersky Lab)

Průzkum Kaspersky Lab zkoumal rozšíření virtualizace ve firmách a míru, s jakou společnosti spoléhají na poskytovatele. Z výsledku vyplývá, že jen 29 % má všechny virtuální servery fyzicky pod svou střechou. Naopak 17 % respondentů zcela důvěřuje třetím stranám.

Jen 29 % firem má všechny své virtuální servery "doma" (Kaspersky Lab)Méně než třetina společností drží své virtualizační servery ve firmě a spravuje je jejich vlastní IT personál. Takový je závěr průzkumu společnosti Kaspersky Lab. Virtuální infrastruktura stále více zahrnuje i služby klíčové pro podnikání a spoléhání se na externí hostování a správu zvyšuje obavy o zabezpečení, zejména u menších podniků.

Odpovědi více než dvou tisíc respondentů, kteří využívají virtuální servery, ukazují, že jen 29 % z nich má stroje fyzicky v místech svého podnikání a spravují je interní zaměstnanci. Necelá pětina, 17 %, zcela spoléhá na služby třetích stran. Zhruba polovina pak využívá kombinaci obojího.

Z průzkumu dále vyplývá, že menší firmy inklinují k využití externího poskytovatele virtualizace, zatímco větší společnosti si spíše spravují své virtualizované servery a služby samy. Z dotázaných menších firem 41 % využívá k virtualizaci mimo podnik třetí strany, u velkých je to jen 26 %.

Na kompletní služby virtualizace (tedy servery i jejich údržbu) u třetích stran spoléhá 33 % malých podniků a pouze 18 % velkých. Podobně je tomu i u kombinací – externí servery a interní údržbu zavedlo 23 % malých a 29 % velkých firem z řad respondentů výzkumu. U interních serverů a externí správy je to pak 31 % jak u malých, tak u velkých podniků.

Podle dřívějšího zjištění Kaspersky Lab odpovědělo 52 % dotázaných firem, že jejich virtualizovaná prostředí obsahují základní prvky podnikové IT infrastruktury. Podle odpovědí firem, které nějakou formu virtualizace využívají, je poměr služeb či aplikací na virtuální a fyzické infrastruktuře následující:

  • E-mail a aplikace pro komunikaci (například Microsoft Exchange) – 68 % používá virtuální infrastrukturu

  • Databázové aplikace (například Microsoft SQL Server a Oracle) – 65 % používá virtuální infrastrukturu

  • Platformy CRM (customer relationship management) – 65 % používá virtuální infrastrukturu

  • Aplikace pro finanční správu a účetnictví – 56 % používá virtuální infrastrukturu

Firmy jsou tedy z většiny ochotné svěřit nejcennější data virtuálnímu prostředí a důvěřují jejich správcům. Nicméně například firmy z kategorie SMB mají menší zdroje k tomu, aby úroveň zabezpečení virtualizované infrastruktury uměly dostatečně zhodnotit.


Průzkumu se zúčastnilo 3 900 IT profesionálů ze 27 zemí včetně Česka republiky.

Zdroj: Kaspersky Lab
Úvodní foto: © Dreaming Andy - Fotolia.com

Komentáře