Ipsos: České firmy podmiňují investice do IT úsporami

Široká studie pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR ukázala, že české firmy vyžadují od investic do IT úsporu nákladů. Téměř třetina firem již využívá možností virtualizace a dalších 23 % uvažuje o jejím zavedení. Co dalšího přinesly výsledky průzkumu?

Ipsos: České firmy podmiňují investice do IT úsporamiSpolečnost Ipsos vypracovala pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) výzkumnou studii s názvem Investice do IT a práce s daty ve firmách. Výzkum se zaměřil na nejrůznější aspekty využívání IT v tuzemských firmách, mimo jiné na současnou podobu využívaných technologií, investiční plány nebo priority dotazovaných podniků.

V první části přinášíme údaje o investicích, objemu dat a využívání virtualizace.

Větší firma, větší investice

Základním zjištěním studie je silná závislost firem na IT. Na škále od 1 do 5, kde 1 značí, že výpadek IT by neměl žádný vliv na provoz firmy a 5 znamená, že by takový výpadek znamenal naprostou paralýzu, uvedla první možnost pouhá 4 % firem, zatímco hodnotu 5 uvedlo 36 % a hodnotu 4 dalších 28 % respondentů.

Plánované investice do IT se liší podle velikosti firmy, ovšem platí, že investovat jich hodlá naprostá většina. Celkově chce 75 % oslovených firem investovat do IT až 1 milion korun, 11 % investuje od 1 do 3 milionů a 7 % chce za IT utratit 3 miliony Kč a více.

Graf 1 – Plánované investice do IT během příštích 12 měsíců

Zdroj: AMSP ČR

Roste-li objem dat, firmy více řeší jejich využití

Firmy se musí potýkat s rostoucím objemem dat. Nulový meziroční nárůst firemních dat uvedlo pouze 7 % respondentů, zatímco 69 % uvedlo nárůst objemu dat do 30 %.

To s sebou logicky přinese vyšší nároky na výpočetní techniku a úložiště, případně zvýšený objem využívaných cloudových služeb, používá-li podnik taková řešení.

Graf 2 – Očekávaný meziroční nárůst objemu firemních dat

Zdroj: AMSP ČR

Překvapivě nízký (25 %) je podíl firem, které využívají nasbíraná data o zákaznících v cílených reklamních kampaních. Dalších 12 % firem uvažuje, že je k tomuto účelu využívat začne, ale celých 61 % oslovených firem data k cílené reklamě nevyužívá a ani se k tomu nechystá.

Studie zdůrazňuje přímou úměrnost mezi reálným nebo alespoň zamýšleným využíváním dat k cíleným kampaním a očekávaným nárůstem dat. Firmy, jejichž objem dat zátěž stoupá, tedy více přemýšlí o jejich využití.

Třetina firem virtualizuje

Virtualizace infrastruktury je současný trend, čemuž odpovídají i výsledky průzkumu. Studie i zde upozorňuje na spojitost mezi rostoucím objemem dat a využíváním nebo potenciálním využíváním virtualizace. Celkově využívá virtualizaci 31 % respondentů a dalších 23 % o ní uvažuje. Jen 10 % oslovených firem nebylo s virtualizací vůbec obeznámeno.

Tyto poměry se pochopitelně zásadně mění podle velikosti podniku. Zatímco z malých firem do 99 zaměstnanců virtualizuje necelá čtvrtina, u velkých podniků nad 250 zaměstnanců téměř polovina.

Graf 3 – Využívání virtualizace podle velikosti podniku

Zdroj: AMSP ČR

Investice musí přinést úspory

Závislost firem na IT a nutnost investic podle studie musí svádět boj s trendem snižování nákladů. Na otázku, kolikaprocentní potenciální úsporu by musela investice do IT přinést, aby o ni podnik uvažoval, respondenti uvedli relativně vyrovnanou škálu odpovědí.

Nejvíce podniků, 22 %, uvedlo rozmezí 21 – 30 %, následováno 18 % respondentů uvádějícími rozmezí 11 – 20 % a 16 % firem, které uvedly podmínku úspory 50 % a více. Naopak 5 % podniků by k investici zřejmě nezviklala sebevětší úspora.

Graf 4 – Potenciální úspora podmiňující investici do IT

Zdroj: AMSP ČR

Kuriózní pak bylo složení odpovědí na otázku, nakolik by firma ocenila vyšší spolehlivost IT bez nutnosti výrazné investice. Zcela kladně odpověděla jen třetina (34 %) firem, zatímco 40 % by takovou situaci ocenilo poněkud vlažněji a 24 % by to neocenila vůbec, případně jen málo.


V zítřejší druhé části přineseme údaje o používaném hardwaru nebo přístupu k zabezpečení.

Průzkum byl proveden na vzorku 500 tuzemských firem působících v segmentech výroby, obchodu nebo služeb a dosahujících obratu nad 100 milionů korun. Pětina oslovených podniků spadala do kategorie velkých firem nad 250 zaměstnanců, zbytek do kategorie malých a středních podniků.

Celá studie je k dispozici zde.

Zdroj: AMSP ČR
Úvodní foto: © arahan - Fotolia.com

Komentáře