Infografika - SMB jsou spokojeny s cloudovými službami, bojí se výpadků a krádeží dat

Globální průzkum společnosti TAB Board CZ ukázal převládající spokojenost malých a středních podniků s cloudovými službami - na desetistupňové škále dosáhla průměrná spokojenost známky 7,6. SMB si nejvíce cení zvýšené produktivity práce, nejvíce se naopak bojí o bezpečí dat.

Infografika - SMB jsou spokojeny s cloudovými službami, bojí se výpadků a krádeží datSpolečnost TAB Board CZ zveřejnila výsledky globálního průzkumu zaměřeného na využívání cloudových technologií v sektoru malých a středních podniků (SMB).

Průzkum ukázal, že hlavními důvody zavádění cloudu v SMB jsou zvýšení produktivity práce (22 %), snazší přístup k datům (21 %) a poskytování efektivnějších služeb zákazníkům (11 %). Za největší přínosy cloudových systémů pak SMB považují snadný přístup k důležitým informacím (35 %), snížení nákladů (21 %) a flexibilní správu dat (20 %).

Obavy jsou, spokojenost však převažuje

Největší rizika SMB naopak spatřují v zabezpečení dat, výpadku internetového připojení a závislosti na externím dodavateli. Zatímco zkušení cloudoví uživatelé se nejvíce obávají výpadku internetového připojení (32 %) a až potom zneužití dat (29 %), u nezkušených uživatelů je pořadí opačné: 21 % resp. 40 %.

Nazdory rizikům a obavám jsou však SMB s cloudovými službami velmi spokojeny – více než 80 % respondentů ohodnotilo svou spokojenost známkou 7 a více (na desetistupňové škále), 33 % dokonce známkou 9 a více. Průměrná hodnocení spokojenosti činilo 7,6 bodu.

Náš průzkum ukázal, že malé a střední společnosti objevily výhody cloudových služeb a již se nebojí je v maximální míře využívat k zefektivňování svého podnikání,“ uvedl Šimon Mastný, generální ředitel TAB Board CZ.

Nicméně, s cloudem jsou spojené další výzvy týkající se nejen výběru vhodného partnera či řešení, ale zejména otázky spojené se změnou fungování a řízení firmy. Častými tématy jsou např. nové nároky na management i zaměstnance, řízení zaměstnanců na dálku, změna interní komunikace a firemní kultury, a strategie řešení všech podpůrných služeb,“ dodal Mastný.

Infografika - Využívání cloudových služeb v sektoru SMB

Zdroj: TAB Board CZ


Dotazované SMB společností působí převážně v sektorech profesionálních služeb, výroby a stavebnictví po celém světě s průměrným počtem 20 zaměstnanců a 87 % z nich migrovalo na cloudové systémy v posledních pěti letech.

Průzkum zahrnoval nejběžnější cloudové funkčnosti včetně on-line zálohování dat, sdílení souborů, webových e-mailů, CRM a účetnictví/financí.

Zdroj: TAB Board CZ

 
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře