IDC: Více než polovina podniků v regionu CEE bude za dva roky používat hybridní cloud

Prognóza IDC předpokládá, že vývoj cloudového modelu v regionu střední a východní Evropy bude prakticky totožný jako na globální úrovni, jen bude postupovat s mírným zpožděním.

IDC: Více než polovina podniků v regionu CEE bude za dva roky používat hybridní cloudSpolečnost IDC představila závěry své prognostické studie FutureScape: Worldwide Cloud 2016 Predictions týkající se trendů na poli cloudových služeb v oblasti střední a východní Evropy (region CEE). Studie uvádí, že ačkoliv pro region platí prakticky totožné prognózy jako pro globální trh, některé trendy se zde mohou projevit s jistým zpožděním.

Důvodem je podle IDC skutečnost, že využívání cloudu v podnicích napříč regionem je mírně pozadu oproti podnikům v západní Evropě nebo Severní Americe.

Analytici uvádí tři hlavní příčiny tohoto stavu – menší vyspělost trhů, konzervativnější přístup k novým technologiím a nedostatečnou návratnost investicí spojenou se současnými investicemi do technologií.

Na druhou stranu však IDC očekává, že organizace napříč všemi odvětvími považují cloud za alternativu k tradičním IT systémům. Většina organizací již nějakou formu cloudu využívá nebo to přinejmenším plánuje. Hlavním faktorem vedoucím k jeho nasazování je podle IDC rostoucí role on-line kanálů, přímé zákaznické podpory a dalších obchodních složek.

Cloud a tradice půjdou ruku v ruce

IDC neočekává, že by se velký podíl organizací v regionu vydal cestou cloudu coby nejvyšší priority. Analytici však předpokládají, že v řadě organizací začne převládat model hybridního IT, tedy kombinace cloudových služeb a tradičního IT.

Prognóza uvádí, že v roce 2018 bude hybridní architekturu využívat celá polovina podnikových IT oddělení, která budou zároveň vynakládat desetinu svých rozpočtů na cloudové služby poskytované třetími stranami.

Zmíněné vyšší zapojení obchodních složek podle IDC také povede ke změnám ve vývoji a využívání aplikací. Prognóza uvádí, že v roce 2018 bude více než 50 % nových aplikací v regionu CEE dodáváno prostřednictvím cloudu a budou postaveny na cloudových architekturách, což povede k rychlejším tempu inovací a vyšší flexibilitě.

IDC připomíná, že cloudová technologie je jedním z pilířů digitální transformace, je nezbytným základem tzv. třetí platformy a nachází se na prvních místech seznamu priorit řady organizací.

Dnešní tržní prostředí podle IDC vyžaduje rychlost, flexibilitu, schopnost reagovat a také pochopit potřeby klientů – a cloud je připraven všechny tyto výzvy splnit.

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © rukanoga - Fotolia.com

Komentáře