IDC: Trh osobních a entry úložišť v regionu EMEA se během 1. kvartálu propadl o 14 %

Největším trhem regionu zůstává Německo s 20%, což je jen o něco méně, než kolik dají dohromady podíly oblastí mimo západní Evropu.

IDC: Trh osobních a entry úložišť v regionu EMEA se během 1. kvartálu propadl o 14 %Podle analýzy společnosti IDC nevstoupil trh osobních a entry úložišť (PELS) v regionu EMEA do nového roku právě šťastně, podobně jako ten globální. Počet prodaných jednotek se meziročně snížil o 8,8 % na 6,7 milionu, hodnota pak poklesla o 14 % na 512 milionů dolarů.

V segmentu osobních úložišť (podle metodiky IDC sem spadají zařízení s maximálně dvěma diskovými šachtami) pokračoval růst tržního podílu společností, které si vyrábějí své vlastní disky, na úkor „nevýrobců“. Spotřebitelé nejčastěji nakupovali zařízení s kapacitou do 3 TB; ta tvořila 70,3 % všech prodaných jednotek.

V segmentu entry úložišť (od tří do dvanácti diskových šachet) podle IDC stále ještě dominují „nevýrobci“ HDD, nicméně jejich podíl se meziročně snížil o 26,7 procentního bodu ve prospěch „výrobců“. Naprostou většinu tohoto segmentu (96,6 %) tvořila zařízení typu NAS.

Tři čtvrtiny trhu tvoří západní Evropa

Z geografického hlediska tvoří valnou většinu trhu oblast západní Evropy, a to ze 77 %. Na střední a východní Evropu (CEE) připadá 12% podíl, na Blízký východ a Afriku (MEA) zbylých 11 %. Toto rozdělení trhu bylo v prvním kvartálu totožné jako před rokem.

Totéž platí i ohledně toho, že zdaleka největším trhem v regionu je Německo – stejně jako před rokem se zde v prvním čtvrtletí 2015 prodala celý pětina všech PELS.

Tabulka – Vývoj trhu PELS v regionu EMEA (miliony dolarů)

Typ výrobce

Tržby za 1Q14

Podíl v 1Q14

Tržby za 1Q15

Podíl v 1Q15

Meziroční změna

výrobci HDD

417,82

70 %

374,00

73 %

-10 %

nevýrobci HDD

155,94

26 %

113,91

22 %

-27 %

ostatní

26,02

4 %

23,85

5 %

-8 %

Celkem

599,79

100 %

511,76

100 %

-15 %

Zdroj: IDC

Graf – Meziroční srovnání podílů podle typu výrobce

 

Zdroj: IDC
Komentáře