IDC: Trh integrovaných systémů v regionu EMEA v roce 2013 rekordně rostl

Trh v celém regionu rostl o více než 60 %. Naprostá drtivá většina tržeb pochází ze západní Evropy, náš region CEE však dosáhl v rámci EMEA nejvyššího meziročního růstu.

IDC: Trh integrovaných systémů v regionu EMEA v roce 2013 rekordně rostlPodle zprávy společnosti IDC v loňském roce vyrostl trh integrovaných systémů v regionu EMEA o rekordních 63,5 % ve srovnání s rokem 2012. Celkový obrat v regionu dosáhl částky 1,76 miliardy dolarů.

IDC dělí trh do dvou segmentů, a sice na integrované platformy (integrated platforms), předvybavené softwarem a optimalizované pro konkrétní vytížení, a systémy integrované infrastruktury (integrated infrastructure systems), které jsou určeny pro obecné využití a na rozdíl od platforem nemají konkrétní účel využití.

Druhý jmenovaný segment byl v loni mezi firmami populárnější a produkty do něj spadající držely 57% podíl na obratu, více než dvojnásobek podílu v předchozím roce.

Hlavním produkty, které IDC v segmentu sleduje, jsou například Oracle Engineered Systems, VCE Vblock,Cisco/NetApp Flexpod, IBM PureSystems (na obrázku), HP Converged Systems, EMC Vspex, Hitachi Unified Compute Platform nebo Dell Active Systems.

Drtivá většina prodejů jde do západní Evropy

Podregion CEE, kam spadají Česká a Slovenská republika, tvořil jen 7,5 % trhu, ale ze všech podregionů zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst tržeb, a to o 103,9 %.

Podregion západní Evropy se v rámci EMEA podílí na obratu trhu z 86 %. Téměř čtvrtinu trhu v loni tvořilo Spojené království, Německo se podílelo z více než 15 % a Francie z 11 %.

Mimoevropské části regionu, tedy Střední Východ a Afrika (MEA), tvořily 6,8 % trhu.

IDC za úspěchem segmentu integrovaných systémů vidí především snadnou správu a zachování konzistence dat. V průzkumu ohledně hlavních výhod těchto řešení firmy nejčastěji uváděly vylepšenou obnovu po katastrofách (32 %) a nižší celkové náklady na vlastnictví (30 %).

Tabulka 1 – Rozdělení trhu na země a podregiony EMEA

Země/podregion

Podíl v 2012

Podíl v 2013

Meziroční růst

Spojené království

25,2 %

24,3 %

57,8 %

Německo

17,1 %

15,3 %

45,9 %

Francie

12,1 %

11,0 %

48,8 %

Zbytek západní Evropy

32,8 %

35,1 %

74,9 %

CEE

6,0 %

7,5 %

103,9 %

MEA

6,7 %

6,8 %

64,5 %

Celkem

100 %

100 %

63,5 %

Zdroj: IDC

Infografika 1 – Obrat trhu v období 4Q12 - 4Q13

Zdroj: IDC
Komentáře