IDC: Trh integrovaných systémů v regionu EMEA rostl v 1. čtvrtletí 2014 nadprůměrně

Region překonal růst tržeb na světovém trhu i nárůst objemu prodané kapacity. O drtivou většinu obratu se postarala oblast západní Evropy.

IDC: Trh integrovaných systémů v regionu EMEA rostl v 1. čtvrtletí 2014 nadprůměrněSpolečnost IDC zveřejnila po studii celosvětového trhu integrovaných systémů v prvním čtvrtletí 2014 i lokální studii pro trh regionu EMEA. Ten překonal 38,5% celosvětový růst, když ve sledovaném období dosáhl o 57 % vyšších tržeb než v prvním čtvrtletí 2013, konkrétně 541,7 milionu dolarů.

Překonán byl i celosvětový 72,3 % nárůst kapacity prodaných zařízení – údaj 180 petabajtů prodaných v regionu je o celých 90 % vyšší než v loni.

V rámci regionu je jasně vymezeno, odkud pochází velká většina tržeb. Celých 85 % celkového prodeje se uskutečnilo v podregionu západní Evropy, kde rostly všechny trhy, jakkoliv v různé míře. V Německu a Spojeném království byl růst silný (84%, resp. 60%), zatímco ve Francii podprůměrný (31%).

Z oblasti CEE pocházelo nejméně tržeb v rámci regionu

Region CEE, kam spadají ČR i SR, vykázal 23,5% růst a jeho podíl na regionálním trhu se zmenšil z 8 % na 6,2 % Podregion Blízkého východu a Afriky (MEA) naopak vykázal v rámci EMEA nejvyšší růst, konkrétně o 136 %, a to díky několika velkým projektům v oblasti integrované infrastruktury.

Jeho podíl na regionálním trhu díky tomu vyrostl z 6,2 % na 9,2 %, čímž odsunul oblast střední a východní Evropy na pozici nejmarginálnější oblasti regionu.

IDC uvádí, že vysoké pořizovací náklady spolu s delší životností starých systémů mohou zpomalovat růst rozvinutých trhů, zejména v segmentu malých a středních podniků a na konzervativnějších trzích. Naopak na rozvojových trzích se datacentra často staví na zeleném poli, což přináší příležitost pro rychlejší implementaci nových technologií. I proto dosáhl podregion MEA tak vysokého růstu.

IDC segment dělí na integrované infrastruktury a integrované platformy. Rozdíl netkví ve složení systému, nýbrž v jeho účelu. Integrovaná platforma je dodávaná s předinstalovaným softwarem a je předem optimalizovaná ke konkrétnímu účelu, zatímco integrovaná infrastruktura je univerzální a nemá předurčené využití.

Inforgrafika 1 – Vývoj podílů tří největších výrobců integrované infrastruktury

 

Zdroj: IDC

Inforgrafika 2 – Vývoj podílů tří největších výrobců integrovaných platforem

 

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © dny3d - Fotolia.com

Komentáře