IDC: Trh cloudové infrastruktury rostl, zájem o tradiční infrastrukturu dál klesá

Výsledky se v prvním čtvrtletí 2020 lišily napříč regiony, například investice do cloudové infrastruktury v západní Evropě se smrštily o šestinu. Z jednotlivých výrobců se nejvíce dařilo Inspuru, lídr trhu Dell ve sledovaném období stagnoval.

IDC: Trh cloudové infrastruktury rostl, zájem o tradiční infrastrukturu dál klesáSpolečnost IDC uvádí, že celosvětové investice do IT infrastruktury (serverů, podnikových úložišť a ethernetových switchů) pro cloudová prostředí v prvním čtvrtletí 2020 meziročně vzrostly o 2,2 % na 14,5 miliardy dolarů.

Naopak výdaje na tradiční necloudovou infrastrukturu se ve sledovaném období propadly o 16,3 %. Rozložení investic podle analytiků významně ovlivnila pandemie koronaviru, která vedla ke zvýšené poptávce po cloudových službách.

Výsledky za první čtvrtletí se z regionálního hlediska výrazně lišily – analytická společnost poukazuje například na 21% růst v Číně a naopak 12,1% pokles v západní Evropě.

IDC podotýká, že i v důsledku nastalé situace a zájmu o infrastrukturu pro datacentra byl veřejný cloud jediným segmentem, jenž vykázal růst – konkrétně o 6,4 % na 10,1 miliardy dolarů. Výdaje na soukromý cloud meziročně klesly o 6,3 % na 4,4 miliardy.

Pozitivní výhled do budoucna

Analytická společnost odhaduje, že vývoj trhu bude podobný i po zbytek roku. Investice do cloudové infrastruktury za celý rok 2020 by měly překonat výdaje na tradiční infrastrukturu a vyšplhat se na 69,5 miliardy dolarů.

Pozitivní zprávou je, že investice do infrastruktury pro soukromý cloud by se měly v průběhu roku zotavit a vykompenzovat poklesy z prvního kvartálu; za celý rok by pak měl tento segment vyrůst o 1,1 %. Výdaje na veřejný cloud by v roce 2020 měly vykázat 5,7% růst.

Z dlouhodobého hlediska IDC odhaduje, že investice do cloudové IT infrastruktury porostou do roku 2024 v průměru o 9,6 % ročně; na konci prognózovaného období by tak hodnota trhu měla přesáhnout 100 miliard dolarů a tvořit 62,8 % všech výdajů na IT infrastrukturu.

Výdaje veřejných cloudových datacenter by podle analytiků měly růst v průměru o 9,5 % ročně, investice do soukromé cloudové infrastruktury by měly růst podobným tempem (o 9,8 % ročně). Naopak zájem o tradiční infrastrukturu by měl klesat v průměru o 1,6 % ročně.

Tabulka – Výsledky globálního trhu cloudové infrastruktury v 1Q20 (miliony dolarů)

Výrobce

Prodej 1Q20

Podíl 1Q20

Prodej 1Q19

Podíl 1Q19

Meziroč. změna

1. Dell

2 535

17,4 %

2 509

17,6 %

1,0 %

2. HPE

1 495

10,3 %

1 695

11,9 %

-11,8 %

3. Inspur*

868

6,0 %

636

4,5 %

36,4 %

3. Cisco*

847

5,8 %

1 038

7,3 %

-18,4 %

5. Lenovo

674

4,6 %

670

4,7 %

0,5 %

ODM výrobci

4 726

32,5 %

4 422

31,1 %

6,9 %

ostatní

3 390

23,3 %

3 258

22,9 %

4,1 %

Celkem

14 535

100,0 %

14 228

100,0 %

2,2 %

* statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf 1 – Meziroční vývoj tržních podílů největších výrobců

Graf 1 – Meziroční vývoj tržních podílů největších výrobců v 1Q20

Zdroj: IDC

Graf 2 – Prognóza vývoje trhu 2018-2024 podle typu užití

Graf 2 – Prognóza vývoje trhu 2018-2024 podle typu užití

Zdroj: IDC

Úvodní foto: kras99 @ Fotolia.com

Komentáře