IDC: Třetina manažerů obchází IT oddělení a jedná přímo s dodavateli

Průzkum společnosti IDC ukázal, že tzv. „shadow IT“ se stává v podnicích v regionu střední a východní Evropy čím dál rozšířenějším jevem. IT projekty tak vznikají nezávisle na IT oddělení i na jeho rozpočtu, přičemž sebevědomí manažeři ochodních, provozních a dalších oddělení konzultují své záměry a potřeby přímo s dodavateli.

IDC: Třetina manažerů obchází IT oddělení a jedná přímo s dodavateliPodle výsledků průzkumu společnosti IDC mají manažeři ve střední a východní Evropě stále větší tendenci obracet se na dodavatele IT jako na neformální konzultanty při řešení potřeb svých jednotek, čímž de facto obcházejí ředitele IT oddělení svého podniku.

Téměř dvě třetiny dotázaných manažerů uvedly, že v nejranějších fázích úvah o zavedení nového řešení hovoří přímo s dodavateli IT a před zahájením formálních rozhodovacích procesů se na poskytovatele řešení obrací 35 % respondentů. IDC k tomu poznamenává, že u manažerů obecně stoupá úroveň znalostí informačních a komunikačních technologií.

Manažeři se již neptají, zda mohou s pomocí IT dělat něco lépe nebo něco nového. Dnes se ptají, proč to nemohou dělat hned. Když mají marketingoví, obchodní, výrobní, personální nebo finanční manažeři či ředitelé nápad, jak zlepšit fungování a výsledky své jednotky, chtějí jej zrealizovat hned,“ uvedl Mark Yates, ředitel výzkumu ve společnosti IDC.

Výzkum IDC také ukazuje, že výrobní, obchodní a provozní oddělení často sama platí za informační technologie, které používají. Zhruba 27 % dotázaných uvedlo, že IT projekty jsou financované z rozpočtu jejich oddělení namísto podnikového rozpočtu na IT.

Zatímco v České republice se to týká pouze 15 % a v Maďarsku 17 % podniků, v Rumunsku takto funguje financování IT projektů u 38 % a v Polsku u 39 % podniků (pro srovnání, v Severní Americe je toto číslo ještě vyšší).

„Progresivní ředitelé IT to chápou“

Průzkum však zároveň ukázal, že posun vlivu na rozhodování o IT ve většině případů nezpůsobuje rozkoly. Celkem 48 % dotázaných manažerů popsalo svůj vztah s IT týmem jako pozitivní spolupráci.

Dalších 28 % uvedlo, že IT tým je nápomocný, požadavky se vážně zabývá a transparentním způsobem posuzuje jejich proveditelnost. Přibližně 41 % IT projektů iniciovaných nebo financovaných jiným než IT oddělením řídí předmětné oddělení a IT společně.

Progresivní ředitelé IT situaci chápou. Vědí, že nemohou všem pomoci se vším – nemají čas nebo patřičné odborné znalosti. Stejně jako mnoho dodavatelů směřují i ředitelé IT vědomě či podvědomě k modelu založenému na platformách, kdy vytvoří IT ekosystém, který mohou ostatní jednotky využít k vývoji nástrojů, nasazení aplikací a rozsáhlým inovacím,“ uvedl Mark Yates.

Výzkum dále zjistil, že podle manažerů je hlavním problémem při rozhodování o IT výrobních, obchodních nebo provozních jednotek nedostatek vedení. Podle respondentů vykazuje 17 % IT oddělení ve střední Evropě nečinnost, nebo naopak uplatňují absolutní kontrolu.

Projekty realizované zcela mimo IT se nejčastěji týkají provozního řízení a BI/manažerských přehledů. Zhruba 13 % všech IT projektů pak vedou různá oddělení v podniku samostatně bez zapojení IT.

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © nyul - Fotolia.com

Komentáře