IDC: Světový trh osobních a entry úložišť vyrostl ve 3. kvartálu o 4,8 %

Trh rostl v obou hlavních kategoriích, vybrané podkategorie pak rostly i dvouciferně. Meziročně však mírně poklesla celková hodnota prodaných zařízení.

IDC: Světový trh osobních a entry úložišť vyrostl ve 3. kvartálu o 4,8 %Podle pravidelné čtvrtletní zprávy společnosti IDC došlo v průběhu třetího čtvrtletí 2014 k pozitivnímu vývoji světového trhu osobních a entry úložišť (PELS). Bezmála 19 milionů prodaných zařízení představuje meziroční nárůst o 4,8 %. Celková hodnota prodaných jednotek však meziročně mírně poklesla, konkrétně o 0,3 %.

Jingwen Liová, analytička IDC pro oblast úložišť, uvedla, že k růstu došlo v obou hlavních kategoriích segmentu. Příznivým faktorem pro osobní úložiště byla vyšší poptávka po přenosných zařízeních i osobních cloudech, u entry úložišť se pozitivně projevila lepší nabídky vícešachtových řešení s „podnikovými“ funkcemi, avšak stále za cenu přijatelnou pro sektor SMB.

IDC dělí výrobce podle toho, zda jsou „autory“ samotných disků ve svých úložištích, nebo je získávají od partnerských společností. Podíl výrobců vlastních disků stabilně roste a ve třetím kvartálu se zvýšil o 1,5 procentního bodu na 78,7 %. Nevýrobci mají většinu v oblasti entry zařízení, ale tato se během kvartálu smrskla o 14,5 procentního bodu a dosahuje již pouze 50,6 %.

Entry úložiště však tvoří jen nepatrnou část segmentu. Do kategorie osobního úložiště spadalo 98,9 % všech zařízení prodaných během třetího kvartálu. Zároveň osobní úložiště představovala 87,2 % celkové hodnoty segmentu.

Další technické statistiky:

  • Samotný segment entry zařízení rostl meziročně o 15,1 %. Prodej vícešachtových (6,8 a 12) úložišť vyrostl dokonce o 35,7 %.

  • V segmentu osobních zařízení rostl prodej dvoušachtových zařízení o 7,1 %. Jednošachtová úložiště vša stále tvoří 97,5 % všech zařízení prodaných v tomto segmentu.

  • Zařízení používajících 3,5“ disky se prodalo o 7,1 % méně než před rokem, zatímco kompaktnějších 2,5“ zařízení o 8 % více. Pokračuje tak vytlačování 3,5“ zařízení z trhu, meziročně jim na úkor menších disků ubylo 2,4 procentního bodu celkového podílu.

  • U osobních úložišť byla u prodávaných zařízení nejčastější kapacita 2 TB pro úložiště s 3,5“ disky (41,6 %) a 1 TB pro úložiště s 2,5“ disky (60,1 %). V oblasti entry zařízení jsou kapacity podstatně vyrovnanější, ale nejvíce prodaných řešení mělo kapacitu 4 TB 23, 4 %.

  • USB je zdaleka nejrozšířenějším rozhraním PELS řešení. V oblasti entry zařízení vede ethernet s 94,8 % of market share. Prodej zařízení s Thunderboltem vyrostl meziročně o 7,3 %, ale celkově je jejich podíl na trhu marginální.

Tabulka – Finanční výsledky trhu za třetí kvartál (miliony dolarů)

Typ výrobce

Tržby za 3Q14

Podíl v 3Q14

Tržby za 3Q13

Podíl v 3Q13

Meziroční změna

Výrobci disků

1 065

66,3 %

1 028

63,8 %

3,5 %

Nevýrobci disků

336

20,9 %

368

22,8 %

-8,5 %

ostatní

205

12,8 %

216

13,4 %

-4,8 %

Celkem

1 606

100,0 %

1 611

100,0 %

-0,3 %

Zdroj: IDC

Graf - Vývoj podílů jednotlivých typů výrobců

 

Zdroj: IDC
Komentáře