IDC: Světový trh osobních a entry úložišť v 1. čtvrtletí 2014 klesl o 6,9 %

Pokles podle IDC není známkou slabého trhu, ale odrazem nebývale vysokých prodejů v prvním čtvrtletí 2013. Kategorie entry přesto meziročně rostla o 22,5 %.

IDC: Světový trh osobních a entry úložišť v 1. čtvrtletí 2014 klesl o 6,9 %Čtvrtletní zpráva společnosti IDC o trhu osobních a entry úložišť (PELS) hlásí v letošním prvním čtvrtletí pokles tohoto trhu v prodaných kusech i obratu o 6,9 %, resp. 3,9 %. Během kvartálu se prodalo necelých 19 milionů zařízení za 1,7 miliardy dolarů.

Pouze horší než před rokem

Velký rozdíl panoval mezi oběma hlavními kategoriemi. Úložiště kategorie entry totiž zaznamenala meziroční růst o 14 % a zařízení s vyšším počtem šachet (5, 6, 8 a 12) dokonce o 22,5 %.

Naopak úložiště spadající do osobní kategorie poklesla meziročně o 8,5 %, což, vhledem k tomu, že tvořila 98,9 % prodaných kusů a pocházelo z nich 86,7 % tržeb, způsobilo celkový pokles segmentu PELS.

Podle Liz Connerové z IDC by se celkový výsledek neměl interpretovat jako známka slabého trhu. Způsoben má být spíše nezvykle vysokými výsledky 1. čtvrletí 2013.

Výrobci bez vlastních disků ztráceli

Co se týče velikosti zařízení, 3,5“ řešení mírně ustoupila menším 2,5“. Prvních se prodalo o 9,9 % méně v meziročním srovnání, druhých jen o 5,9 % méně.

V osobní kategorii 3,5" úložišť převládala ta s kapacitou 2 TB (47,3 % prodaných úložišť) a u 2,5“ úložišť vedla kapacita 1 TB (56,1 %). V kategorii entry jsou poměry vyrovnanější; největší zastoupení zde měla 4TB zařízení (25,1 %).

Převládajícím rozhraním zůstává USB, používané u osobní kategorie. U entry kategorie se téměř 94 % zařízení připojuje přes ethernet. Zařízení s rozhraním thunderbolt dosáhla meziročního nárůstu prodeje o 25,1 %, ovšem v absolutních číslech jich bylo zanedbatelné množství.

IDC dělí výrobce PELS na ty, kteří si vyrábějí vlastní HDD, a na ty, kteří používají HDD od jiných firem. První skupina drží v rámci segmentu 78,7% podíl, o 2,4 p. b. vyšší než ve stejném období roku 2013. Nevýrobci HDD stále drží většinu v kategorii entry (53,6 %), ale jejich podíl zde meziročně poklesl o 17,5 p. b.

Tabulka 1 – Výsledky trhu PELS v 1Q14 (miliony dolarů)

Typ výrobce

Tržby v 1Q14

Podíl v 1Q14

Tržby v 1Q13

Podíl v 1Q13

Změna

Výrobci HDD

1 165

67,2 %

1 127

62,5 %

3,3 %

Nevýrobci HDD

363

20,9 %

466

25,8 %

-22,1 %

Ostatní

207

11,9 %

211

11,7 %

-2,3 %

Celkem

1 735

100,0 %

1 805

100,0 %

-3,9 %


IDC definuje osobní kategorii jako úložiště určená primárně koncovým zákazníkům a disponující nejvýše dvěma šachtami. Do kategorie entry spadají zařízení určená primárně do segmentů SOHO a SMB a disponující 3 - 12 šachtami.

Zdroj: IDC
Komentáře