IDC: Segment analýzy velkých dat v regionu CEE stále stojí na počátku vývoje

Investice se mají v roce 2016 zvýšit o necelých 9 %, přičemž bezmála tři čtvrtiny prostředků půjdou do hardwaru a ne do softwaru, což je přesně opačný poměr než na již rozvinutých trzích. Český trh drží v rámci regionu 13% tržní podíl.

IDC: Segment analýzy velkých dat v regionu CEE stále stojí na počátku vývoje



Nová prognóza společnosti IDC očekává, že roční obrat globálního trhu analytických řešení pro zpracovávání velkých dat (BDA) vyroste mezi lety 2016 a 2020 ze 130 miliard dolarů na 203 miliard. V regionu střední a východní Evropy (CEE) se pak v letošním roce očekává obrat 2,73 miliardy dolarů představující 8,9% meziroční nárůst.

Více než 70 % celkových investic v regionu CEE stále směřuje do hardwaru (serverů a úložišť), přičemž na aplikace a softwarové technologie, které provádějí samotnou analýzu, zbývá necelých 30 %. To je podle IDC znamením toho, že tento segment v regionu ještě nevyspěl.

S rostoucím škálou možností využití se poměr investic postupně vychýlí ve prospěch softwaru, který dokáže z velkých dat vytěžit kýžené informace, ale region CEE je teprve na počátku tohoto procesu,“ uvedl Tomáš Vávra z IDC s tím, že to ovšem není špatná zpráva.

Klíčem k úspěchu každé BDA iniciativy je pečlivé plánová příprava, stanovení cílů, jichž chce firma díky velkým datům dosáhnout, rozdělení zodpovědnosti za nasazení a spuštění řešení a určení dat, která se budou analyzovat, což je mnohem důležitější než výběr samotných technologií pro realizaci,“ vysvětlit Vávra.

Největšími investory do BDA v regionu CEE jsou podle IDC banky, které se na trhu podílejí ze 14,7 %. Těsně za nimi následující telekomunikační firmy (12,5 %) a státní správa (12 %). Dlouhodobý potenciál vidí IDC i v průmyslu, veřejných službách a samosprávě. Naopak ve stavebnictví, vzdělávání a zdravotnictví se do velkých dat prakticky neinvestuje.

IDC k tomu dodává, že podobné rozložení lze vidět i v ostatních regionech s jednou výraznou výjimkou v podobě maloobchodu a služeb, jejichž podíl v globálním měřítku je výrazně vyšší než v našem regionu.

Střední a východní Evropa tvoří 2,1  % globálního trhu BDA. Nejvíce investic v rámci našeho regionu pochází z Ruska, konkrétně 36 %. Na druhém místě je Polsko se 26% podílem a třetí je Česká republika se 13 %. Ostatní trhy podle IDC dosahují pouze marginálních podílů.

Graf – Rozdělení trhu podle technologií

 

Zdroj: IDC








Úvodní foto: © tashatuvango - Fotolia.com

Komentáře