IDC: Růst globálního trhu cloudové infrastruktury zrychlil na 26 %

Cloud stále tvoří menší část globálního trhu IT infrastruktury, ale je na nejlepší cestě k tomu, aby se v nejbližších kvartálech stál tou hlavní. Mezi výrobci pokračuje vzestup neformální skupiny ODM Direct, která již drží větší část trhu než prvních šest hráčů dohromady.

IDC: Růst globálního trhu cloudové infrastruktury zrychlil na 26 %Společnost IDC uvádí, že globální trh cloudové IT infrastruktury navázal na úspěšný vstup do nového roku a ve druhém čtvrtletí zaznamenal další zvýšení tempa růstu, konkrétně na 25,8 %. Ve sledovaném čtvrtletí se podle analytiků prodaly servery, úložiště a switche v hodnotě 12,3 miliardy dolarů.

Ihned dodejme, že z technologického hlediska se příslušný hardware nemusí nijak lišit od hardwaru nasazeného v tradičních datacentrech. Ze sledování tohoto trhu je však možné zjistit, kolik z celkových investic do IT infrastruktury putuje do budování cloudových datacenter

Silný růst napříč segmenty veřejného cloudu

Hlavní podíl na růstu měl veřejný cloud, který ve druhém čtvrtletí tvořil 70,2 % celkového trhu cloudové infrastruktury. V tomto segmentu nejsilněji rostl prodej úložišť, a sice o 30,4 %. Servery a switche však nezůstaly příliš pozadu a rostly o 24,6 %, resp. 26,8 %.

V oblasti soukromého cloudu, který tvořil zbylou necelou třetinu trhu, pak hlavním segmentem zůstávaly servery, do kterých putovalo bezmála 60 % investovaných prostředků za období posledních osmnácti měsíců.

Tradiční infrastruktura dále eroduje

Zatímco oblasti soukromého a veřejného cloudu utěšeně rostou a současné investice do cloudové infrastuktury jsou bezmála trojnásobné než před čtyřmi lety, investice do tradiční infrastruktury vykazují mírnou, ale stabilní erozi.

Ve druhém kvartálu tato oblast vykázala meziroční pokles o 3,8 %. Stále sice dosáhla investic ve výši 13,6 miliardy dolarů a stále tvoří většinu globálního trhu IT infrastruktury, ale pokud nedojde k něčemu nepředvídatelnému, cloudová infrastruktura se brzy stane dominantní.

Rosteme, ale podprůměrně

Pokud jde o regiony, Jižní Amerika jako jediná vykázala meziroční pokles investic do cloudové infrastruktury, a to o výrazných 13,1 %. Zbytek světa naopak rostl v čele se západní Evropou, kde se investice ve srovnání s rokem 2016 zvýšily o 33,4 %.

Silného růstu dosáhla také Asie a Tichomoří bez Japonska (30,5 %), Blízký východ a Afrika (28,4 %), Kanada (25,1 %) a USA (24,8 %). Mírněji pak rostl náš region střední a východní Evropy (16,9 %) a Japonsko (10,4 %).

ODM výrobci vyhrávají bitvu s velkými hráči

Co se výrobců týče, dvojice lídrů trhu Dell EMC a HPE vykázala ve druhém kvartálu shodný pokles o 5 %, zatímco zbytku velkých hráčů se dařilo o poznání lépe. Třetí Cisco vyrostlo o 14,3 %, Huawei o 30,2 %, NetApp o 23,6 % a Inspur o 45,8 %.

Největším vítězem se ovšem opět stala neformální skupina ODM výrobců, které IDC označuje jako ODM Direct. Jedná se o spíše „bezejmenné“ firmy, které prodávají hardware přímo majitelům obřích cloudových datacenter.

Celkové výsledky této skupiny vykázaly ve druhém kvartálu nárůst o bezmála 64 % a její podíl na trhu se zvýšil z necelých 34 % na 44 %, což je více, než drží celá první šestice dohromady. Zbylou pětinu trhu drží menší výrobci z kategorie „ostatních“.

Výrobce

Příjmy

2Q17

Podíl

2Q17

Příjmy

2Q16

Podíl

2Q16

Meziroč.

změna

1. Dell EMC*

1,456

11.8 %

1,534

15.7 %

-5.0 %

1. HPE* **

1,365

11.1 %

1,437

14.7 %

-5.0 %

3. Cisco

1,014

8.2 %

888

9.1 %

14.3 %

4. Huawei*

380

3.1 %

292

3.0 %

30.2 %

4. NetApp*

314

2.5 %

254

2.6 %

23.6 %

4. Inspur*

275

2.2 %

189

1.9 %

45.8 %

ODM Direct

5,439

44.1 %

3,321

33.9 %

63.8 %

ostatní

2,088

16.9 %

1,886

19.2 %

10.7 %

Celkem

12,332

100.0 %

9,800

100.0 %

25.8 %

* statistická remíza vzhledem k malému rozdílu v tržních podílech

** včetně společného podniku s H3C Group

Zdroj: IDC

Graf – Rozdělení tržních podílů mezi výrobce

IDC cloudová infrastruktura 2Q17

Zdroj: IDC

Úvodní foto: © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Komentáře