IDC: Organizace ve střední Evropě by měly začít uvažovat o biometrice

Podle analytiků stojíme na počátku vzestupu biometrického ověřování identity v organizacích. Překážkou zůstávají náklady, integrace na úrovni aplikací a legislativa, ale IDC očekává v následujících letech posun k lepšímu.

IDC: Organizace ve střední Evropě by měly začít uvažovat o biometriceSpolečnost IDC ve své nové studii uvádí, že v regionu střední a východní Evropy padají bariéry pro nasazování biometrických řešení, zatímco výhody rostou. Podle analytiků nastal čas, aby organizace v našem regionu začaly zvažovat, zda nenasadit biometriku jako alternativu k autentizaci založenou na heslech.

IDC předpokládá, že v roce 2020 bude již čtvrtina všech globálních elektronických transakcí schválena na základě biometrických údajů místo starších způsobů ověřování identity. Metody, jak umožnit biometrickou autentizaci na koncových zařízeních, jsou již vyvinuty a zdálo by se, že stačí počkat, až se stanou plně rozšířenými.

Vyřešit aplikace a myslet na předpisy

Podle IDC však ještě není vyhráno. Zatímco přihlášení do samotného zařízení, např. pomocí otisku prstu na telefonu, již funguje, u aplikací je to složitější. Podle analytiků zatím chybí rozšířený způsob, jak biometriku integrovat napříč celou organizací a všemi jejími aplikacemi.

Další překážkou zůstává legislativa a to, jakým způsobem mají být biometrické údaje uchovávány, zpracovávány a chráněny. Podle evropských předpisů se jedná o citlivé údaje, se kterými musí být nakládáno jinak než s běžnými daty, což musejí organizace nasazující biometriku zohlednit.

IDC se přesto domnívá, že biometrika si v průběhu příštích let najde své místo na trhu – objeví se nové technologie, nová rozhraní a také nové standardy, které pomohou vyřešit problém s integrací na úrovni softwaru. To s sebou samozřejmě přinese velké příležitosti pro IT firmy.

Řada překážek stojících v cestě biometrické autentizaci se týká nákladů. Organizace vyčkávají, až výhody biometriky převážejí náklady na její zavedení. K tomu zatím nedošlo, přinejmenším ne ve velkém měřítku, ale trh se rozhodně posouvá tímto směrem,“ uvedl Mark Child z IDC.

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © Bits and Splits - Fotolia.com

Komentáře