IDC: Operátoři ve střední a východní Evropě pokračují v expanzi za hranice svého odvětví

Již v roce 2016 pocházelo 15 % příjmů regionálních operátorů z aktivit ležících mimo telekomunikační služby a tento podíl stále stoupá. Nově se pak operátoři nezdráhají opustit oblasti, ve kterých nedosáhli kýženého úspěchu.

IDC: Operátoři ve střední a východní Evropě pokračují v expanzi za hranice svého odvětvíSpolečnost IDC si ve své nové analýze všímá růstu příjmů telekomunikačních operátorů v regionu střední a východní Evropy, který přičítá celkové příznivé ekonomické situaci. Navzdory tomu však přetrvává tendence těchto firem expandovat za hranice svého tradičního odvětví.

Prakticky všichni operátoři v regionu působí v oblasti IT služeb, nejčastěji z pozice provozovatelů datacenter a poskytovatelů cloudových a bezpečnostních řešení. Někteří také působí například jako distributoři plynu nebo elektřiny.

Dynamická reakce rozhoduje o úspěchu

Podíl příjmů regionálních operátorů z netelekomunikačních služeb dosahoval již v roce 2016 průměrně 15 % celkového obratu a stále stoupá. IDC však zároveň dodává, že poslední dva roky přinesly do této situace nový zvrat.

Zatímco dříve platilo pravidlo bezvýhradné expanze, v současnosti již operátoři neváhají opouštět oblasti, které se ukázaly být nelukrativními. Přítomnost schopnosti dynamicky reagovat na příležitosti se podle IDC dokonce stává hlavním rozdílem mezi úspěšnými a neúspěšnými operátory.

Pokud jde o rok 2018, analytici očekávají pokračování dosavadního trendu a další nárůst podílu příjmů pocházejících z nových oblastí. Nejvíce se mají letos operátoři věnovat energiím, ICT službám a prodeji koncových zařízení, zejména chytrých telefonů.

Zdroj: IDC

Úvodní foto: © happysunstock - Fotolia.com

Komentáře