IDC: Mobilita a cloud mění český trh IT

Český trh IT v roce 2012 vzrostl o 6,7 %. Podle mezinárodní analytické a poradenské společnosti IDC stojí za návratem ke zdravému růstu především mobilní zařízení – tablety a chytré telefony – a technologie související s jejich využitím. Dalším tahounem růstu byla řešení pro ukládání dat. Relativně nejhůře se naopak vedlo serverům střední a vysoké výkonové kategorie spolu s IT službami.

IDC: Mobilita a cloud mění český trh IT
Desítka největších poskytovatelů IT služeb v České republice ovládá zhruba třetinu trhu. Mezi lety 2007 a 2011 činilo průměrné roční tempo jejich růstu 5 procent. Druhá desítka obsazuje zhruba 20 procent trhu. Zbývající polovina připadá na menší dodavatele, což svědčí o relativně velkém prostoru pro konsolidaci na straně poskytovatelů.

Cloud sbírá první úspěchy

V České republice v roce 2012 výrazně vzrostl počet poskytovatelů služeb typu infrastruktura jako služba. Technologicky i obchodně jde o nejsnáze aplikovatelnou kategorii. Českých služeb typu software jako služba nebo platforma jako služba existuje minimum. Do jejich vývoje již musí být výrazně investováno, což zvyšuje práh vstupu, a návratnost není zaručena.

Prozatím volí nabídky veřejného cloudu čeští zákazníci nejčastěji pro účely testování a vývoje. Navíc nezřídka upřednostňují velké zahraniční poskytovatele, u kterých mají vyšší pravděpodobnost dlouhodobého provozu. Velký rozvoj aktuálně nastává v oblasti implementací cloudových řešení pro kancelářské aplikace a spolupráci. Na tomto poli se střetávají dva velcí dodavatelé a postupně získávají velké zákazníky.

IDC předpovídá cloud computingu v České republice velmi světlé zítřky. Z relativně malých současných objemů by v průběhu pěti let měly tržby poskytovatelů vzrůst minimálně čtyřikrát. V tuzemských podmínkách nebude vznikat mnoho velkých projektů veřejného cloudu. Implementačně je překonají privátní cloudy, které se na celkovém obratu cloudového trhu v České republice budou do pěti let podílet téměř dvěma třetinami.

 Proč české organizace nechtějí cloud

Nástup nových technologií v tisku

Upřednostňování mobility a využití cloudu se obdobně jako v jiných oblastech IT projevují i v oblasti tiskových zařízení. Všichni přední výrobci již nabízejí možnost skenování do cloudu a tisku z něj s využitím mobilních zařízení. Dochází k rozvoji trhu tiskových služeb a dokumentových řešení, kdy stoupá podíl výnosů z dlouhodobých nájemních a servisních kontraktů oproti jednorázovým obchodům. Podle předběžných odhadů představovaly v roce 2012 výnosy ze smluv (včetně hodnoty dodaného hardwaru a spotřebního materiálu) 26 % hodnoty celkového trhu (tisková zařízení, spotřební materiál a související služby).

Tradiční tisková řešení však nejsou na ústupu. Český trh tiskových zařízení v roce 2012 meziročně poklesl o nepatrných 1,8 % v objemu dodávek a o 4,8 % v hodnotě. Snížení bylo důsledkem slabého spotřebitelského sentimentu, omezených investičních aktivit státního a firemního sektoru a výpadků zboží.

Barevný laser zaznamenal z klíčových technologií největší úbytek prodejů, jelikož dva významní hráči, HP a Konica Minolta, omezili v průběhu roku prodeje nejlevnějších barevných zařízení a zaměřili svá úsilí na střední a vyšší segmenty. Zároveň však došlo ke znatelnému snížení cen, a tak nepřinesl růst ve středních kategoriích dostatečnou kompenzaci za pokles prodejů v nižších segmentech a trh barevného laseru klesl i v hodnotě. Trh monochromatického laseru vykázal mírný růst v objemu dodaných zařízení i v hodnotě. Byl tažen především prodeji ve středních a vyšších řadách. Na inkoustovém trhu, obdobně jako v předchozích letech, převládala nejlevnější zařízení.

V rámci regionu střední a východní Evropy vykazuje český trh s tiskovým zařízením vysokou míru vyspělosti. V porovnání s celkovou hodnotou polského trhu je český třetinový, přičemž populace ČR je čtvrtinová. Maďarsko je počtem obyvatel téměř srovnatelné s ČR, avšak hodnota maďarského trhu představovala v roce 2012 sotva třetinu trhu českého.

Český trh, obdobně jako jiné trhy střední Evropy, je v porovnání se západní Evropou specifický vysokým podílem černobílého laseru, což je dáno především kulturně-historicky. Prodeje levnějších laserových zařízení (nižších rychlostních segmentů) jsou v ČR relativně vyšší a laser je častěji využíván v domácnostech. Český trh je ve svém regionu výjimečný i vysokými prodeji barevného laseru. Jeho podíl na celkové hodnotě prodejů tiskových zařízení je srovnatelný anebo přesahuje úroveň Španělska, Portugalska a Itálie. Na těchto jihoevropských trzích je naopak více rozšířen inkoustový tisk v podnikovém využití.

Český trh tisk. zařízení a spotřebního materiálu


Vyšlo v ChannelWorld 3/2013


Úvodní foto: © Scanrail – Fotolia.com

Komentáře