IDC: Mobilita a cloud mění český trh IT

Český trh IT v roce 2012 vzrostl o 6,7 %. Podle mezinárodní analytické a poradenské společnosti IDC stojí za návratem ke zdravému růstu především mobilní zařízení – tablety a chytré telefony – a technologie související s jejich využitím. Dalším tahounem růstu byla řešení pro ukládání dat. Relativně nejhůře se naopak vedlo serverům střední a vysoké výkonové kategorie spolu s IT službami.

IDC: Mobilita a cloud mění český trh IT
Ačkoli výdaje na mobilitu se zatím soustředí na zařízení, v následujících letech lze očekávat i růst výdajů na mobilní řešení včetně softwaru a služeb. Je sice ještě brzy předvídat, jak se budou v letošním roce vyvíjet investice do IT v klíčových sektorech (zejména ve veřejné správě), IDC však neočekává žádné významné otřesy nebo převratné trendy, které by vedly k neobvyklému výkyvu na trhu kterýmkoli směrem.

Mobilita – jakož i další technologie tzv. třetí platformy IT (cloud, velká data a sociální aplikace) – budou ovlivňovat vývoj v IT i v dalších obdobích a budou mít širší dopady i na ostatní hospodářská odvětví a běžnou praxi uživatelů. Zatímco první etapa „přechodu k mobilitě“ směřovala od stolního počítače k přenosnému a notebooky dnes tvoří sedm z deseti prodaných PC, další etapa mobility probíhá mimo svět osobních počítačů: vývoj se ubírá směrem k chytrým mobilním telefonům a tabletům. Tato zařízení, zvláště ve spotřebitelském segmentu, zastanou mnoho typických úloh, které uživatelé dosud dělali na počítačích, a nabízejí také řadu možností nad rámec známý ze světa PC, a to jak ve spotřebitelské, tak v podnikové sféře.

Zatímco ve všech čtyřech sousedících zemích trh tabletů mezikvartálně poklesl, v České republice bylo v prvních třech měsících roku 2013 dodáno na trh o 7,1 % tabletů více než ve čtvrtletí předchozím. To svědčí o tom, že zatímco v jiných zemích se již začíná projevovat sezónnost, tedy relativně nižší obrat v prvních čtvrtletích po silném závěru roku, v České republice se tablety těší stále silnému náběhovému růstu.

Ceny však mezikvartálně poklesly o téměř 10 % po předchozím mírném nárůstu. Na cenové erozi se podílí pokles cen existujících zařízení, ale také příklon spotřebitelů k dostupnějším levnějším modelům. Celkově se za rok 2012 trh tabletů ztrojnásobil a ceny se snížily téměř o 30 %.

Jedničkou na českém trhu v kusovém vyjádření je stále Apple, přestože jeho podíl na trhu trvale klesá. Na dalších pozicích se umístily společnosti Asus, Samsung a Prestigio. Podle množství aktivních tabletů na počet obyvatel připadalo v roce 2012 v České republice na jeden přístroj asi 30 osob, což je nepatrně méně než v ostatních zemích Visegrádu, avšak trojnásobně více než v Německu nebo Rakousku.

Počet aktivních tabletů na 100 domácností

IT služby v zajetí stagnace

Největší podíl na odbytu IT služeb má v České republice dlouhodobě veřejný sektor. Následují finanční instituce a telekomunikace. Hodnota trhu po dvou mírně pozitivních letech vloni nepatrně poklesla. Oproti hodnotám růstu z let 2007 a 2008 je i vývoj predikovaný pro roky 2013 a dále velmi střízlivý. Odhady analytiků do značné míry kopírují předpokládaný vývoj českého hrubého domácího produktu. Letos tedy čekejme spíše stagnaci, kdy velcí hráči ztrácejí a menší rostou jen v jednotkách procent.

Trh IT služeb v České republice nemá na nejbližší roky příliš pozitivní výhled. Ve veřejné správě vymizely velké stamilionové zakázky. Budování aplikací e-governmentu stagnuje díky neexistující koncepci rozvoje. Velké státní zakázky jsou rozdělovány mezi více dodavatelů a hlavním výběrovým kritériem je cena. I díky tomu ve veřejných tendrech vítězí menší a méně známí dodavatelé. Jejich snaha ovšem nezřídka končí fiaskem a zakázku narychlo přebírá zkušenější podnik.

Finanční sektor zadává spíše menší projekty, nejvýše v desítkách milionů korun. Navíc jde o odvětví, které do informačních technologií v minulosti masivně investovalo a aktuálně nemá potřebu velkých změn. Zesilující konkurence – zejména v podobě nízkonákladových bank – rovněž zvýší snahu o interní úspory. Telekomunikace jako hospodářský obor jsou vystaveny velkému regulatornímu tlaku na snižování cen a postupnému nárůstu konkurence virtuálních operátorů. S tím souvisí i interní snaha o maximalizaci úspor.


Vyšlo v ChannelWorld 3/2013


Úvodní foto: © Scanrail – Fotolia.com

Komentáře