IDC: Globální trh IT produktů a služeb poroste do roku 2020 o 3,3 % ročně

O stabilní růst celkového trhu IT se postarají podniky všech velikostí, zatímco spotřebitelé budou až do roku 2020 utrácet prakticky stejně jako doposud. Nejvyšší nárůst investic IDC očekává v sektoru služeb, ve zdravotnictví a v bankách.

IDC: Globální trh IT produktů a služeb poroste do roku 2020 o 3,3 % ročněSpolečnost IDC ve své nejnovější analýze předpovídá stabilní růst globálního trhu IT produktů a služeb. Celkový obrat za rok 2017 má dosáhnout 2,4 bilionu dolarů, což by představovalo 3,5 % růst oproti roku 2016. Do roku 2020 pak má trh růst průměrně o 3,3 % ročně a na konci dosáhnout ročního obratu ve výši 2,65 bilionu dolarů.

Z hlediska trendů platí pro celý svět prakticky totéž, co IDC zmiňuje ve své prognóze pro region střední a východní Evropy. O růst se podle analytiků postará výhradně komerční sektor, neboť příjmy ze spotřebitelských produktů a služeb porostou pouze o promile ročně.

Nejvyšší růst investic čekejte ve službách

Nejvýznamnějšími tržními segmenty z hlediska IT investic budou podle IDC finanční sektor (banky, pojištovny, investiční fondy aj.) a průmysl. Organizace působící v těchto oblastech se mají v období do roku 2020 postarat o bezmála třetinu veškerých investic do hardwaru, softwaru a služeb.

Výrazný podíl na trhu IT mají mít také segmenty telekomunikací a služeb, stejně jako veřejný sektor. Nejvyšší nárůst investic pak IDC očekává v segmentech služeb, zdravotnictví a bankovnictví. Poslední jmenovaný segment se má v roce 2018 dokonce stát druhým nejvýznamnějším z hlediska celkového objemu investic.

U spotřebitelů, kteří se starají o více než pětinu celkových investic, naopak růst očekávat nelze. IDC počítá s průměrným ročním růstem pouze o 0,3 %. Analytici dodávají, že priority spotřebitelů se postupně mění – zatímco dříve nakupovali zejména zařízení, nyní se jejich zájem přesouvá do oblasti softwaru.

Investovat budou firmy všech velikostí 

Největším globálním trhem pro IT produkty a služby v roce 2017 bude podle IDC nepřekvapivě Severní Amerika, odkud bude pocházet 40 % celkových investic. Druhým nejvýznamnějším regionem bude západní Evropa, která se postará o více než 20 % celkových investic, jen o něco méně příjmů pak výrobci získají v oblasti APAC bez Japonska.

Pokud jde o růst, nejvyšší nárůst investic IDC očekává v Jižní Americe (o 5,3 % ročně do roku 2020), nadprůměrné zvýšení se očekává také v regionu APAC bez Japonska a ve Spojených státech (shodně o 4 % ročně). Pozitivní vývoj IDC očekává i v našem středoevropském regionu.

Pokud jde o velikost firem, největší podíl na globálních investicích (45 %) mají mít organizace nad 1000 zaměstnanců. Velmi malé firmy do 9 zaměstnanců se mají postarat zhruba o 25 % celkových investic. Investice mají do roku 2020 růst rovnoměrně napříč všemi kategoriemi a pohybovat se okolo 4,2 % ročně.

Graf – Růst investic do IT podle segmentů, 2015-2020

IDC - Růst IT investice podle segmentů trhu

Shora: služby, zdravotnictví, bankovnictví, média, pojišťovnictví, ostatní

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © maxkabakov - Fotolia.com

Komentáře