IDC: Globální trh cloudové infrastruktury se v roce 2017 vrátí ke dvoucifernému růstu

Po zpomalení v roce 2016, kdy trh vyrostl jen o 9,3 %, má prodej serverů, úložišť a switchů pro cloudová datacentra opět posílit. IDC pro letošní rok očekává růst trhu o 15,3 %, oblast tradiční infrastruktury má naopak čekat 5,3% pokles.

IDC: Globální trh cloudové infrastruktury se v roce 2017 vrátí ke dvoucifernému růstuSpolečnost IDC ve své nejnovější prognóze pro rok 2017 předpovídá 15,3% růst globálního trhu cloudové IT infrastruktury. To by představovalo poměrně výrazné zlepšení oproti roku 2016, kdy tento trh vyrostl jen o 9,3 %. Celkové investice mají letos dosáhnout částky 41,7 miliardy dolarů.

Cloudovou infrastrukturou se rozumí servery, úložiště a switche zakoupené za účelem nasazení v cloudových datacentrech. Z technologického hlediska se nemusí nijak lišit od hardwaru nasazeného v tradičních prostředích.

Většina investic, konkrétně 60,5 %, má podle IDC bude putovat do datacenter pro veřejný cloud. Celkové investice do cloudové infrastruktury mají letos růst napříč všemi regiony, zatímco globální investice do tradiční infrastruktury se mají snížit o 5,3 %.

Tradiční IT se má letos ještě postarat o 57,9 % celkových investic do infrastruktury, avšak jak patrné z grafu níže, jeho podíl se má postupně snižovat a v roce 2020 podle IDC klesne pod 50% hranici a cloudová datacentra se stanou hlavním odbytištěm příslušných výrobců.

Externí úložiště ustupují ucelenějším řešením

Pokud jde o tři hlavní segmenty cloudové infrastruktury, nejvyšší růst investic IDC očekává (podobně jako vloni) u switchů, a sice o 21,8 %. Investice do serverů mají vyrůst o 17,9 % a investice do úložišť o 10,7 %.

Nižší růst úložišť je podle analytiků ovlivněn rostoucím zájmem provozovatelů o serverová nebo softwarově definovaná úložiště a s ním spojená klesající poptávka po samostatných externích úložištích. Ostatně, trend růst segmentu hyperkonvergovaných řešení již není žádnou novinkou .

V dlouhodobějším výhledu do roku 2021 pak IDC předpovídá průměrný růst trhu cloudové infrastruktury o 11,4 % ročně. Investice do tradiční infrastruktury mají během stejného období naopak klesat o 3 % ročně.

Graf – Prognóza vývoje trhu IT infrastruktury podle hlavních segmentů

 

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © rukanoga - Fotolia.com

Komentáře