IDC: Globální trh cloudové infrastruktury letos vyroste o 15,5 %

Navzdory slabému startu z prvního kvartálu IDC očekává, že trh poroste dvouciferným tempem. Růst investic do veřejného cloudu má v období do roku 2020 výrazně převyšovat růst investic do soukromého.

IDC: Globální trh cloudové infrastruktury letos vyroste o 15,5 %Společnost IDC ve své nové prognóze předpovídá, že globální trh cloudové infrastruktury letos vyroste o 15,5 % ve srovnání s rokem 2015. Celková hodnota prodaných switchů, serverů a úložišť tak má dosáhnout 37,1 miliardy dolarů, a to navzdory slabým výsledkům z prvního kvartálu.

O celkem 13,8 miliardy dolarů se podle IDC postarají nákupy infrastruktury pro soukromý cloud, další 23,3 miliardy připadnou na infrastrukturu pro cloud veřejný. V případě soukromého cloudu se má částka zvýšit meziročně o 10,3 %, v případě veřejného dokonce o 18,8 %. Segment tradiční IT infrastruktury má letos naopak vykázat pokles o 4,4 %, pořád však bude tvořit 63,4 % celkového trhu.

Obří datacentra porostou rychleji než soukromý cloud

K růstu trhu podle IDC přispějí všechny regiony, přičemž investice do veřejného cloudu mají růst rychleji než ty do cloudu soukromého. Pokud jde o jednotlivé segmenty, nejrychleji mají letos růst tržby ze switchů (o 39,5 %), zatímco příjmy ze serverů a úložišť mají růst podstatně mírnějším tempem (o 11,4 %, resp. 14,2 %).

Z dlouhodobého hlediska IDC očekává, že trh cloudové infrastruktury poroste průměrně o 13,1 % ročně a v roce 2020 dosáhne hodnoty 59,5 miliardy dolarů. To má představovat 48,7 % celkového trhu IT infrastruktury (nyní cloud tvoří necelou třetinu trhu). Segment tradiční infrastruktury má za stejné období klesat o 1,4 % ročně.

Investice do infrastruktury pro veřejný cloud má do roku 2020 růst o 18,8 % ročně, investice do soukromého cloudu pak o 10,3 %. Hodnota obou segmentů má za čtyři roky tvořit 38,4, resp. 21,1 miliardy dolarů.

Graf - Rozdělení trhu IT infrastruktury podle modelů nasazení

 

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře